EHSV zorganizuje diskusiu v sociálnych médiách o úlohe systémovej zmeny v boji proti zmene klímy

EHSV usporiada 20. marca podujatie v sociálnych médiách, ktoré má mladým expertom, aktivistom a lobistom z celej Európy ponúknuť možnosť spoločne prediskutovať systémovú zmenu v boji proti zmene klímy.

V rámci podujatia EHSV s názvom Vaša Európa, váš názor (YEYS) 2021 sa stretne vyše sto študentov z 33 krajín, ktorí sa zapoja do online diskusie o zmene klímy podľa vzoru konferencie zmluvných strán OSN (COP). Diskusiu otvorí podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans a záverečný príspevok prednesie spolupredsedníčka Skupiny zelených v Európskom parlamente Ska Keller.

Podobne ako v prípade COP usporiada EHSV v sobotu 20. marca v dopoludňajších hodinách súbežnú verejnú diskusiu pre mladých ľudí s názvom Navrhujeme systémovú zmenu (Designing Systemic Change), ktorá bude vysielaná online v sociálnych médiách.

V rámci rôznych panelových diskusií sa bude venovať pozornosť vysvetleniu, čo znamená systémová zmena a ako ju vykonať, a ponúknu sa hmatateľné osobné príklady udržateľných činností, ktoré majú potenciál ju stimulovať. Nášmu publiku sa tým poskytnú cenné nové informácie a najmä príležitosť predstaviť svoje názory a myšlienky.

Okrem diskusií budú mať účastníci možnosť objaviť systémovú zmenu prostredníctvom umenia. Online kultúrne podujatie spojené s online diskusiami umožní mladému publiku zažiť systémovú zmenu a jej dôsledky v širšom kontexte. Ak chcete podujatie sledovať, navštívte stránku: Your Europe, Your Say | Facebook