EESC plant debat op sociale media over de rol van systemische verandering bij klimaatactie

Op 20 maart organiseert het EESC een evenement waarbij jonge deskundigen, activisten en lobbyisten uit heel Europa op sociale media met elkaar in discussie gaan over de rol van systemische verandering bij klimaatactie.

Op 18 en 19 maart zullen in het kader van het EESC-initiatief Jouw Europa, jouw mening (YEYS) 2021 meer dan 100 studenten uit 33 landen een onlinedebat over klimaatverandering houden, naar het voorbeeld van de VN-Conferentie van de Partijen (COP) inzake klimaatverandering. Het debat zal worden geopend door Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie, en worden afgerond door Ska Keller, medefractievoorzitter van De Groenen in het Europees Parlement.

In aansluiting hierop organiseert het EESC op zaterdag 20 maart 's ochtends nog een ander op de COP geïnspireerd publiek evenement voor jongeren, getiteld Designing Systemic Change, dat live zal worden uitgezonden via sociale media.

Tijdens verschillende panelgesprekken zal worden uitgelegd wat systemische verandering inhoudt en hoe een en ander in praktijk kan worden gebracht, en zullen concrete, persoonlijke voorbeelden worden gepresenteerd van duurzame activiteiten die het potentieel hebben om een dergelijke verandering in gang te zetten. Op die manier kunnen de jongeren kennis maken met waardevolle nieuwe inzichten en, belangrijker nog, krijgen zij de kans om hun standpunten en ideeën kenbaar te maken.

Naast de discussies zal het publiek de kans krijgen om systemische verandering te ontdekken via kunst. Een virtueel cultureel evenement in de marge van de onlinedebatten zal het jonge publiek in staat stellen systemische verandering en de implicaties ervan in een bredere context te ervaren. Klik hier om het evenement te volgen: Your Europe, Your Say | Facebook