EHSV spojí mladých ľudí z celej Európy, aby spoločne prišli s nápadmi, ako prekonať klimatickú krízu

Podujatie EHSV určené mládeži Vaša Európa, váš názor sa v roku 2021 uskutoční podľa vzoru konferencie Organizácie Spojených národov o zmene klímy (COP). Stredoškoláci a stredoškoláčky budú môcť na ňom predstaviť svoje názory na to, ako riešiť klimatickú krízu a priblížiť sa k ambicióznemu cieľu klimatickej neutrality do roku 2050.

Od roku 2010 sa vďaka podujatiu Vaša Európa, váš názor (Your Europe, Your Say! – YEYS) každoročne schádza v Bruseli viac ako 100 žiakov a žiačok stredných škôl a viac ako 30 vyučujúcich z celej Európy, aby diskutovali o aktuálnych pálčivých problémoch. YEYS 2021 s názvom „Naša klíma, naša budúcnosť!“ sa uskutoční 18. a 19. marca 2021 a vzhľadom na pandémiu ochorenia COVID-19 bude prebiehať výhradne vo virtuálnej forme.

Na debate sa zúčastnia mladí ľudia z 33 škôl: jeden tím za každý členský štát EÚ27 a päť kandidátskych krajín (Severné Macedónsko, Srbsko, Turecko, Čierna Hora a Albánsko) a jeden za Spojené kráľovstvo ako konkrétny prejav odhodlania EHSV udržiavať úzke vzťahy s britskou občianskou spoločnosťou.

Zámerom tohto 12. ročníka podujatia YEYS je vypočuť si originálne názory mladých ľudí na to, ako riešiť klimatickú krízu a priblížiť sa k ambicióznemu cieľu klimatickej neutrality do roku 2050.

S výsledkami YEYS 2021 budú oboznámení tvorcovia environmentálnej politiky v rôznych krajinách a výsledky sa budú prezentovať aj na konferenciách po celej Európe, vrátane Európskeho podujatia pre mládež (EYE), ktoré Európsky parlament usporiada koncom mája 2021.

Zatiaľ čo mládež bude mať plné ruky práce s vlastnou konferenciou o zmene klímy, vyučujúci sa budú zúčastňovať na online informačných stretnutiach organizovaných EHSV v spolupráci s tromi hlavnými inštitúciami EÚ (Európskym parlamentom, Európskou komisiou a Radou EÚ), aby si doplnili vedomosti o práci EÚ a zdrojoch vhodných pre mladých ľudí a vzdelávanie.

Súbežne s YEYS bude EHSV viesť osvetovú kampaň na sociálnych médiách, ako sú Instagram a Facebook, v snahe zvýšiť povedomie o problematike zmeny klímy a podnietiť mladých ľudí k udržateľnému životnému štýlu. (cl)