Στις 20 Μαρτίου, η ΕΟΚΕ θα διοργανώσει εκδήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην οποία θα συμμετάσχουν νέοι εμπειρογνώμονες, ακτιβιστές και εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων από ολόκληρη την Ευρώπη για να συζητήσουν τη συστημική αλλαγή της δράσης για το κλίμα.

Στις 18-19 Μαρτίου, η εκδήλωση της ΕΟΚΕ με τίτλο, «Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή!» (YEYS) για το 2021 θα συγκεντρώσει περισσότερους από 100 μαθητές προερχόμενους από 33 χώρες για τη διεξαγωγή διαδικτυακής συζήτησης σχετικά με την κλιματική αλλαγή, κατά το πρότυπο της Διάσκεψης των Μερών της Σύμβασης-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP). Τη συζήτηση θα ανοίξει ο Frans Timmermans, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και θα κλείσει η Ska Keller, συμπρόεδρος της Ομάδας των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Παράλληλα, ακριβώς όπως και στο πλαίσιο της COP, η ΕΟΚΕ θα διοργανώσει το πρωί του Σαββάτου 20 Μαρτίου 2021 δημόσια εκδήλωση με τίτλο «Σχεδιασμός της συστημικής αλλαγής», η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Διάφορες ομάδες εργασίας θα εστιάσουν στην εξήγηση της έννοιας της συστημικής αλλαγής και του τρόπου υλοποίησής της και θα παρουσιάσουν απτά προσωπικά παραδείγματα βιώσιμων δραστηριοτήτων που μπορούν να συμβάλουν στην προώθησή της. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα παρασχεθούν στο νεανικό κοινό μας πολύτιμες νέες γνώσεις και, προπαντός, η ευκαιρία να εκφράσει τις απόψεις και τις ιδέες του.

Εκτός από τις συζητήσεις, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να προσεγγίσει τις συστημικές αλλαγές μέσω της τέχνης. Μια διαδικτυακή πολιτιστική εκδήλωση συνδεδεμένη με τις διαδικτυακές συζητήσεις θα προσφέρει στο νεανικό κοινό τη δυνατότητα να βιώσει τις συστημικές αλλαγές και τις επιπτώσεις τους εντός ευρύτερου πλαισίου. Για να παρακολουθήσετε την εκδήλωση, επισκεφθείτε: Your Europe, Your Say | Facebook