EKES przeprowadzi debatę w mediach społecznościowych na temat roli zmian systemowych w działaniach na rzecz klimatu

20 marca br. EKES zorganizuje za pośrednictwem mediów społecznościowych spotkanie, w trakcie którego młodzi eksperci, działacze i lobbyści z całej Europy omówią zmiany systemowe w działaniach na rzecz klimatu.

W dniach 18 i 19 marca organizowane przez EKES spotkanie Twoja Europa – Twoje zdanie (Your Europe, Your Say – YEYS) 2021 zgromadzi ponad stu studentów z 33 krajów na debacie online dotyczącej zmiany klimatu, na wzór COP (Konferencji Stron) Narodów Zjednoczonych. Debatę otworzy wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej Frans Timmermans, a zamknie ją współprzewodnicząca Grupy Zieloni/WSE w Parlamencie Europejskim Ska Keller.

Równolegle, wzorując się na konferencji COP, EKES zorganizuje w sobotę 20 marca 2021 r. publiczne spotkanie dla młodzieży pod hasłem „Zaprojektować zmianę systemową”, które będzie transmitowane na żywo w mediach społecznościowych.

Różne grupy dyskusyjne skoncentrują się na wyjaśnieniu, co oznaczają zmiany systemowe i jak je wdrożyć, oraz przedstawią konkretne, osobiste przykłady zrównoważonych działań, które mogą te zmiany stymulować. Pozwoli to naszym młodym uczestnikom na nowe spojrzenie na te kwestie oraz, co najważniejsze, na wyrażenie swoich poglądów i przedstawienie pomysłów.

Oprócz dyskusji publiczność będzie mogła spojrzeć na zmiany systemowe przez pryzmat sztuki. Internetowe wydarzenie kulturalne związane z debatami internetowymi pozwoli młodym uczestnikom doświadczyć zmian systemowych i ich konsekwencji w szerszym kontekście. Wydarzenie będzie można śledzić na stronie Your Europe, Your Say | Facebook