Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee korraldab sotsiaalmeedias arutelu süsteemsete muutuste rolli üle kliimameetmetes

20. märtsil korraldab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee sotsiaalmeediaürituse, mis koondab noori eksperte, aktiviste ja lobiste kogu Euroopast, et arutleda süsteemsete muutuste rolli üle kliimameetmetes.

18.–19. märtsil toob komitee 2021. aasta üritus „Sinu Euroopa, Sinu arvamus!“ kokku enam kui 100 õpilast 33 riigist, et arutada ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi eeskujul veebis kliimamuutusi. Arutelu avab Euroopa Komisjoni juhtiv asepresident Frans Timmermans ja lõpetab Euroopa Parlamendi Roheliste Partei aseesimees Ska Keller.

Sarnaselt ÜRO konverentsiga korraldab komitee sellega paralleelselt laupäeval, 20. märtsil 2021 noortele mõeldud avaliku kõrvalürituse pealkirjaga „Süsteemse muutuse kujundamine“ („Designing Systemic Change“), mida edastatakse otse sotsiaalmeedias.

Erinevad paneelarutelud keskenduvad sellele, mida süsteemne muutus tähendab ja kuidas seda rakendada, ning pakuvad käegakatsutavaid ja isiklikke näiteid kestlikest tegevustest, millel on potentsiaali seda juhtida. See annab meie noortele osalejatele väärtuslikke uusi teadmisi ja eeskätt võimaluse väljendada oma vaateid ja ideid.

Lisaks aruteludele on osalejatel võimalus avastada süsteemset muutust kunsti vahendusel. Veebiaruteludega seotud veebipõhine kultuuriüritus võimaldab noortel kogeda süsteemseid muutusi ja nende mõju laiemas kontekstis. Ürituse jälgimiseks külastage veebisaiti Your Europe, Your Say | Facebook.