Stefano Mallia, predseda skupiny Zamestnávatelia v EHSV

Prvý polrok 2023 je správny čas na to, aby sa program v oblasti konkurencieschopnosti stal pre EÚ najvyššou prioritou.

Rok 2022 bol pre Európu annus horribilis. V čase, keď sa pričinením Ruska na európsky kontinent opäť vrátila vojna, sa predpoklady a očakávania v spojitosti s trvalým mierom oslabili v širšom európskom priestore.

Jedna vec je úplne jasná: prosperita nie je možná bez mieru. Skupina Zamestnávatelia v plnej miere podporuje kroky EÚ zamerané na pomoc Ukrajine v čase, keď ju potrebuje, a na začatie prác spojených s obnovou Ukrajiny, a to dokonca ešte pred skončením vojny.

Hoci naďalej vynakladáme úsilie a pomáhame Ukrajine, v roku 2022 sme pokračovali aj v úsilí o obnovu EÚ. Pri našej práci v rámci Konferencie o budúcnosti Európy sme boli asertívni a vyzvali sme na to, aby sa venovala väčšia pozornosť oblasti konkurencieschopnosti a zaviedol osvedčený postup týkajúci sa kontroly konkurencieschopnosti s cieľom budovať silnejšie a odolnejšie hospodárstvo. Komisia a predsedníctva EÚ sú tejto výzve veľmi naklonení a uvedený nástroj sa v súčasnosti pripravuje. Čo je však dôležitejšie, pre všetkých je čoraz jasnejšie, že EÚ musí prijať program v oblasti konkurencieschopnosti zameraný na udržateľnosť a silu podnikov. Len tak môžeme zaručiť zdravú spoločnosť, v ktorej si môžeme dovoliť zabezpečiť pre občanov dobrú kvalitu života.

Pri pohľade do roku 2023 nás čakajú naliehavé úlohy. Musíme zintenzívniť úsilie a vypracovať ambicióznu a perspektívnu agendu, ktorá náležite zohľadní potreby a záujmy podnikov. Súčasná situácia si vyžaduje stanoviť niekoľko základných cieľov:

  • konkurenčný prístup k výrobným faktorom (energia, suroviny, práca, kapitál a údaje)
  • plne využiť potenciál jednotného trhu a jeho slobôd vytvorením plnohodnotného digitálneho jednotného trhu
  • zabezpečiť, aby sa otvorený a na pravidlách založený zahraničný obchod stal ďalším pilierom hospodárstva EÚ
  • zelená a digitálna transformácia, ktorú dôrazne podporujeme, sa musí realizovať nákladovo efektívnym spôsobom, ktorý podporí podnikanie a inovácie.

Prvý polrok 2023 je správny čas na to, aby sa program v oblasti konkurencieschopnosti stal najvyššou prioritou. Vo svete plnom neistoty si môžeme byť istí jednou vecou: bez prosperujúcej a konkurencieschopnej EÚ je sociálne blaho našej spoločnosti vážne ohrozené.

Celý článok si môžete prečítať tu. (dv/kr)