Av Stefano Mallia, ordförande för Arbetsgivargruppen vid EESK

Under den första hälften av 2023 är det läge att driva på för att EU ska ge en konkurrenskraftsagenda högsta prioritet.

2022 var ett annus horribilis för Europa. I och med att Ryssland hämtade tillbaka kriget till den europeiska kontinenten krossades tron på och förhoppningarna om en varaktig fred i Europa i stort.

En sak är helt uppenbar: utan fred är välstånd omöjligt. Arbetsgivargruppen har uttryckt sitt fulla stöd för EU:s åtgärder för att stödja Ukraina i denna svåra tid och påbörja arbetet med att återuppbygga landet, redan innan kriget är över.

Samtidigt som vi fortsätter våra ansträngningar att hjälpa Ukraina fortsatte vi under 2022 också att verka för EU:s återhämtning. Vi har visat prov på beslutsamhet i vårt arbete med att inom ramen för konferensen om Europas framtid efterlysa ett starkare fokus på konkurrenskraft, genom att man inrättar god praxis i form av en konkurrenskraftskontroll, i syfte att bygga upp en starkare och motståndskraftigare ekonomi. Kommissionen och EU-ordförandeskapen har varit mycket lyhörda för denna efterlysning, och ett sådant instrument håller nu på att tas fram. Ännu viktigare är att det framstår som alltmer uppenbart för alla att EU måste anta en konkurrenskraftsagenda där företagens hållbarhet och styrka står i centrum. Det är bara så vi kan säkra ett välmående samhälle där vi har medel att ge medborgarna en god livskvalitet.

När vi blickar framåt mot 2023 får vi inte glömma att situationen kräver skyndsamhet. Vi måste arbeta ännu hårdare för att utveckla en ambitiös och framåtblickande agenda, med vederbörlig hänsyn till företagens behov och problem. Den rådande situationen gör att vi måste ta sikte på en rad grundläggande mål, nämligen följande:

  • Konkurrenskraftig tillgång till produktionsmedel (energi, råvaror, arbetskraft, kapital och data).
  • Fullt utnyttjande av potentialen hos den inre marknaden och de därmed sammanhängande friheterna, genom skapandet av en fullfjädrad digital inre marknad.
  • Säkerställande av att en öppen och regelbaserad utrikeshandel blir en ny pelare i EU:s ekonomi.
  • Uppnående av den gröna och den digitala omställningen – som vi helhjärtat står bakom – på ett kostnadseffektivt sätt, som främjar företagande och innovation.

Under den första hälften av 2023 är det läge att driva på för att konkurrenskraftsagendan ska ges högsta prioritet. I en värld full av osäkerhet kan vi vara säkra på en sak: utan en välmående och konkurrenskraftig union är det sociala välbefinnandet i vårt samhälle i stor fara.

Läs hela artikeln här. (dv/kr)