Stefano Mallia, az EGSZB Munkáltatók csoportja elnökének cikke

2023 első féléve a megfelelő időszak annak szorgalmazására, hogy az EU kiemelt prioritásává emeljen egy versenyképességi programot.

2022 annus horribilis, vagyis rettenetes év volt Európa számára. Ez az időszak, amikor Oroszország révén ismét megjelent a háború az európai kontinensen, megrengette a tartós békére vonatkozó feltételezéseket és várakozásokat a tágabb értelemben vett európai térségben.

Egy dolog teljesen egyértelmű: béke nélkül nem lehet jólét. A Munkáltatók csoportja teljes mértékben támogatta és támogatja az EU arra irányuló fellépését, hogy segítse Ukrajnát ebben a szükséghelyzetben, és hogy dolgozni kezdjen Ukrajna újjáépítésén, még akkor is, ha a háború egyelőre nem ért véget.

Miközben továbbra is energiákat fektetünk Ukrajna megsegítésébe, 2022-ben folytatttuk az EU gazdasági újjáépítésére irányuló erőfeszítéseinket is. Az Európa jövőjéről szóló konferenciával kapcsolatban végzett munkánk során határozottan szorgalmaztuk, hogy helyezzenek nagyobb hangsúlyt a versenyképességre annak a jó gyakorlatnak a meghonosításával, hogy egy erősebb és reziliensebb gazdaság kiépítése érdekében versenyképességi ellenőrzésekre kerül sor. Az Európai Bizottság és az uniós elnökségek nagyon pozitívan reagáltak erre a felhívásra, és ez az eszköz jelenleg már előkészítés alatt áll. Ennél is fontosabb azonban, hogy lassan mindenki számára világossá válik, hogy az EU-nak el kell fogadnia egy olyan versenyképességi programot, amely a vállalkozások fenntarthatóságára és erejére fókuszál. Csak így garantálhatjuk ugyanis egy olyan, egészséges társadalom kiépülését, amelyben megtehetjük, hogy polgárainknak jó életminőséget biztosítunk.

2023-ra előretekintve továbbra is sürgős feladatok állnak előttünk. Még intenzívebben kell dolgoznunk egy olyan, ambiciózus és előretekintő menetrend kialakításán, amely kellően figyelembe veszi a vállalkozások igényeit és aggályait. A jelen helyzetből kiindulva számos alapvető célt kell magunk elé tűznünk:

  • Versenyképes hozzáférés a termelési tényezőkhöz (energia, nyersanyagok, munkaerő, tőke és adatok).
  • Az egységes piacban rejlő lehetőségek és a piac szabadságainak teljes kihasználása egy teljes egészében kiépült digitális egységes piac révén.
  • Gondoskodni kell arról, hogy a nyílt és szabályokon alapuló külkereskedelem az EU gazdaságának egy további pillérévé váljon.
  • A zöld és a digitális átállást – amelyeket határozottan támogatunk – olyan, költséghatékony módon kell elérni, amely előmozdítja a vállalkozást és az innovációt.

2023 első féléve a megfelelő időszak arra, hogy szorgalmazzuk a versenyképességi program kiemelt prioritássá tételét. A mai, bizonytalanságokkal teli világban egy dolog van, amiben biztosak lehetünk: prosperáló, versenyképes Unió nélkül társadalmunk jóllétét komoly veszély fenyegeti.

A teljes cikk itt olvasható. (dv/kr)