Stefano Mallia, formand for EØSU's Arbejdsgivergruppe

Første halvdel af 2023 er det helt rigtige tidspunkt at presse på for at få EU til at give konkurrenceevne højeste prioritet.

2022 var et annus horribilis for Europa. I og med at Rusland bragte krigen tilbage på det europæiske kontinent, er antagelserne og forventningerne om varig fred blevet ødelagt i det større europæiske rum.

En ting står krystalklart: uden fred kan der ikke være nogen velstand. Arbejdsgivergruppen har udtrykt sin fulde støtte til EU's tiltag for at bistå Ukraine i denne svære tid og for at tage fat på en genopbygning af Ukraine, endda inden krigen er slut.

Samtidig med, at vi fortsat bruger energi på at hjælpe Ukraine, fortsatte vi også med at arbejde for EU's genopretning i 2022. Vi har været assertive i vores arbejde med konferencen om Europas fremtid for at opfordre til et mere beslutsomt fokus på konkurrenceevne ved at fastlægge den gode praksis med at have et konkurrenceevnetjek for at opbygge en stærkere og mere modstandsdygtig økonomi. Kommissionen og EU-formandskaberne har været meget lydhøre over for denne opfordring, og dette instrument er nu under forberedelse. Endnu vigtigere er det, at det står stadig mere klart for alle, at EU er nødt til at vedtage en dagsorden for konkurrenceevne, der fokuserer på virksomhedernes bæredygtighed og styrke. Det er kun på den måde, vi kan sikre et sundt samfund, der har råd til at yde borgerne en god livskvalitet.

Når vi ser mod 2023, må vi ikke glemme, at vi er nødt til at handle hurtigt. Vi må intensivere indsatsen for at udvikle en ambitiøs og fremadskuende dagsorden, der tager behørigt hensyn til erhvervslivets behov og bekymringer. Den nuværende situation gør, at vi må sigte mod en række grundlæggende mål, såsom:

  • konkurrencedygtig adgang til produktionsmidler (energi, råstoffer, arbejdskraft, kapital og data)
  • fuld udnyttelse af potentialet i det indre marked og dets friheder ved at skabe et fuldgyldigt digitalt indre marked
  • sikring af, at en åben og regelbaseret udenrigshandel bliver en ny søjle i EU's økonomi
  • den grønne og den digitale omstilling - som vi støtter fuldt ud - skal opnås på omkostningseffektiv vis, der fremmer iværksættervirksomhed og innovation.

Førte halvdel af 2023 er det helt rigtige tidspunkt at presse på for at give konkurrenceevne højeste prioritet. I en verden med usikkerhed er der én ting, vi kan være sikre på: uden et fremgangsrigt og konkurrencedygtigt EU, er vores samfunds sociale velfærd i alvorlig fare.

Læs hele artiklenher. (dv/kr)