Από τον Stefano Mallia, πρόεδρο της Ομάδας των Εργοδοτών

Οι πρώτοι έξι μήνες του 2023 είναι η κατάλληλη στιγμή για την άσκηση πιέσεων προκειμένου να καταστεί ύψιστη προτεραιότητα της ΕΕ ένα θεματολόγιο για την ανταγωνιστικότητα.

Το 2022 υπήρξε annus horribilis, δηλαδή μια φρικτή χρονιά, για την Ευρώπη. Σε μια εποχή κατά την οποία η Ρωσία επανέφερε τον πόλεμο στην ευρωπαϊκή ήπειρο, οι παραδοχές και οι προσδοκίες για διαρκή ειρήνη εξανεμίστηκαν στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο.

Ένα πράγμα είναι απολύτως ξεκάθαρο: χωρίς ειρήνη, είναι αδύνατο να υπάρξει ευημερία. Η Ομάδα των Εργοδοτών υποστηρίζει πλήρως τη δράση της ΕΕ για την παροχή βοήθειας στη χειμαζόμενη Ουκρανία και την έναρξη των εργασιών ανοικοδόμησης της Ουκρανίας, ακόμη και πριν από τη λήξη του πολέμου.

Ενώ εξακολουθούμε να επενδύουμε ενέργεια για να βοηθήσουμε την Ουκρανία, συνεχίσαμε και κατά το 2022 να πιέζουμε για την ανάκαμψη της ΕΕ. Στο πλαίσιο των εργασιών μας σχετικά με τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης επιδείξαμε αποφασιστικότητα ζητώντας μεγαλύτερη εστίαση στην ανταγωνιστικότητα και καθιερώνοντας την ορθή πρακτική του ελέγχου της ανταγωνιστικότητας για την οικοδόμηση μιας ισχυρότερης και ανθεκτικότερης οικονομίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Προεδρίες της ΕΕ υπήρξαν ιδιαίτερα δεκτικές σε αυτό το αίτημα και το συγκεκριμένο μέσο βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο της προετοιμασίας. Ακόμη σημαντικότερο είναι ότι καθίσταται ολοένα και προφανέστερο σε όλους ότι η ΕΕ πρέπει να εγκρίνει ένα θεματολόγιο για την ανταγωνιστικότητα επικεντρωμένο στη βιωσιμότητα και στην ισχύ των επιχειρήσεων. Μόνον έτσι μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια υγιή κοινωνία εντός της οποίας μπορούμε να προσφέρουμε ικανοποιητική ποιότητα ζωής στους πολίτες.

Με το βλέμμα στραμμένο στο 2023, πρέπει να διατηρήσουμε την αίσθηση του επείγοντος. Χρειάζεται να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για τη διαμόρφωση ενός φιλόδοξου και μακρόπνοου θεματολογίου που θα λαμβάνει δεόντως υπόψη τις ανάγκες και τις ανησυχίες των επιχειρήσεων. Η παρούσα κατάσταση απαιτεί ορισμένους θεμελιώδεις στόχους:

  • ανταγωνιστική πρόσβαση στους συντελεστές παραγωγής (ενέργεια, πρώτες ύλες, εργασία, κεφάλαιο και δεδομένα)·
  • αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού της ενιαίας αγοράς και των ελευθεριών της, με τη δημιουργία μιας άρτιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς·
  • διασφάλιση της μετατροπής του ανοικτού και βασισμένου σε κανόνες εξωτερικού εμπορίου σε έναν ακόμη πυλώνα της οικονομίας της ΕΕ·
  • επίτευξη της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης –τις οποίες υποστηρίζουμε σθεναρά– με οικονομικά αποδοτικό τρόπο που προάγει την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.

Οι πρώτοι έξι μήνες του 2023 είναι η κατάλληλη στιγμή για την άσκηση πιέσεων προκειμένου να καταστεί ύψιστη προτεραιότητα ένα θεματολόγιο για την ανταγωνιστικότητα. Σε έναν κόσμο γεμάτο αβεβαιότητα, υπάρχει κάτι για το οποίο μπορούμε να είμαστε σίγουροι: χωρίς ευημερούσα και ανταγωνιστική Ένωση, η κοινωνική ευημερία μας διατρέχει σοβαρό κίνδυνο.

Διαβάστε το πλήρες άρθρο εδώ. (dv/kr)