EESRK Darbdavių grupės pirmininkas Stefano Mallia

Pirmieji šeši 2023 m. mėnesiai būtų tinkamas metas siekti, kad konkurencingumo darbotvarkė taptų vienu iš svarbiausių ES prioritetų.

2022 -ieji Europai buvo siaubingi. Karą į Europos žemyną sugrąžinusi Rusija Europoje plačiu mastu sugriovė tikėjimą ilgalaike taika ir su ja siejamus lūkesčius.

Nekyla nė mažiausios abejonės, kad be taikos nebus ir klestėjimo. Darbuotojų grupė visapusiškai remia ES veiksmus padėti nelaimės ištiktai Ukrainai ir pradėti ją atstatyti karui net nepasibaigus.

Mes ir toliau visomis jėgomis sieksime padėti Ukrainai. Tuo pat metu, 2022 m. mes ir toliau skatinome ES atsigavimą. Dalyvaudami Konferencijoje dėl Europos ateities atkakliai raginome ryžtingiau sutelkti dėmesį į konkurencingumą. Siekdami sukurti tvirtesnę ir atsparesnę ekonomiką turime įtvirtinti gerąją konkurencingumo patikrinimo praktiką. Komisija ir ES pirmininkaujančios valstybės narės labai palankiai įvertino šį raginimą ir ši priemonė jau pradėta rengti. Dar svarbiau – visiems tampa akivaizdu, kad ES turi patvirtinti konkurencingumo darbotvarkę, kurioje daugiausia dėmesio būtų skiriama įmonių tvarumui ir tvirtumui. Tik taip galime užtikrinti sveiką visuomenę, kurioje būtų gera piliečių gyvenimo kokybė.

Žvelgdami į 2023 -iuosius metus negalime atsipalaiduoti. Turime dėti daugiau pastangų, kad būtų parengta plataus užmojo ir į ateitį orientuota darbotvarkė, kurioje būtų deramai atsižvelgiama į įmonių poreikius ir nerimą jiems keliančius klausimus. Atsižvelgiant į dabartinę padėtį, būtina nustatyti keletą esminių tikslų:

  • konkurencinga prieiga prie gamybos veiksnių (energijos, žaliavų, darbo jėgos, kapitalo ir duomenų);
  • visapusiškas bendrosios rinkos ir jos laisvių išnaudojimas sukuriant visavertę bendrąją skaitmeninę rinką;
  • užtikrinimas, kad atvira ir taisyklėmis grindžiama užsienio prekyba taptų dar vienu ES ekonomikos ramsčiu;
  • žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos, kurią mes tvirtai remiame, įgyvendinimas ekonomiškai efektyviausiu būdu, skatinančiu verslumą ir inovacijas.

Pirmieji šeši 2023 m. mėnesiai būtų tinkamas metas siekti, kad konkurencingumo darbotvarkė taptų vienu iš svarbiausių prioritetų. Pasaulyje, kuriame tiek daug netikrumo, viena yra aišku – be klestinčios ir konkurencingos Sąjungos mūsų visuomenės socialinei gerovei kyla didelė grėsmė.

Visą straipsnį galima rasti čia. (dv/kr)