O ekologických oceneniach EHSV

EHSV odmeňuje aktérov z ekologického výrobného a distribučného hodnotového reťazca:

Najlepší ekologický malý alebo stredný podnik (MSP)

Ocenenie MSP, ktorý spracúva produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby,


Najlepší ekologický maloobchodný predajca potravín

Ocenenie maloobchodného predajcu potravín, ktorý predáva produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby,


Najlepšia ekologická reštaurácia/stravovacia služba

Ocenenie pre reštauráciu/stravovaciu službu typu MSP1, ktorá vo svojom menu ponúka produkty certifikované ako ekologické.


Prihlášky do súťaže o ocenenia EHSV možno predkladať od 25. marca 2023 do 14. mája 2023 prostredníctvom online prihlasovacieho formulára, ktorý je k dispozícii na adrese https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_sk. Verzia prihlášky vo formáte PDF je k dispozícii tu, a to na informačné účely (len v angličtine).

Prijímať sa budú len online prihlášky.


1 - Reštaurácia (samostatná alebo ako súčasť hotela) a/alebo stravovacia služba (poskytovateľ stravovacích služieb alebo jedáleň).