За наградите на ЕИСК за биологично производство

Наградите на ЕИСК участници от веригата за създаване на стойност в областта на биологичното производство и разпространение са:

Най-добро биологично малко или средно предприятие (МСП)

Награждаване на МСП, които преработват биологични продукти,

organic2023_sme


Най-добър търговец на дребно на биологични храни

Награждаване на търговец на дребно на храни, който продава биологични продукти,


Най-добър ресторант с биологична храна / ресторантьорски услуги

Награждава се МСП ресторант/ресторантьорска услуга1, предлагащи сертифицирани биологични препратки в менюто си.


 

Формулярите за кандидатстване за наградите на ЕИСК могат да се подават от 25 март 2023 г. до 14 май 2023 г. чрез онлайн формуляра за кандидатстване, достъпен на адрес https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_bg. PDF версия на формуляра за кандидатстване е достъпна тук с информационна цел (само на английски език).

Формулярът за кандидатстване онлайн е единственият формуляр за кандидатстване, който ще бъде приет.


1 - Ресторант (самостоятелен или част от хотел) и/или ресторантьорски услуги (кетъринг услуга или столова).