Despre Premiile ecologice ale CESE

CESE va recompensa actori din lanțul valoric de producție și distribuție ecologică:

Cel mai bun IMM ecologic

Recompensarea unui IMM care prelucrează produse ecologice


Cel mai bun comerciant cu amănuntul de produse alimentare bio

Recompensarea unui comerciant cu amănuntul de produse alimentare care vinde produse bio


Cel mai bun restaurant/serviciu de alimentație care servește produse bio

Recompensarea unui restaurant/serviciu de alimentație1 care propune produse bio în meniul său.


Formularele de candidatură pentru premiile CESE se pot depune în perioada 25 martie‑14 mai 2023 prin intermediul formularului de candidatură online disponibil la adresa https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_ro. O versiune PDF a formularului de candidatură este disponibilă aici, în scop informativ (numai în limba engleză).

Formularul de candidatură online este singurul formular de candidatură care va fi acceptat.


1 - Restaurant (de sine stătător sau aparținând unui hotel) și/sau serviciu de alimentație publică (firmă de catering sau cantină)