Om EØSU's priser for økologi

EØSU belønner aktører fra værdikæden for økologisk produktion og distribution:

Bedste økologiske SMV

Belønning af en SMV, der forarbejder økologiske produkter.


Bedste økologiske fødevaredetailhandler

Belønning af en fødevaredetailhandler, der sælger økologiske produkter.


Bedste økologiske restaurant/restaurationsvirksomhed

Belønning af en lille eller mellemstor restaurant / restaurationsvirksomhed1, der tilbyder økologisk certificerede produkter på deres menu.


Ansøgninger om EØSU's priser kan indsendes mellem den 25. marts 2023 og den 14. maj 2023 via onlineansøgningsformularen, som er tilgængelig på https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_en. En PDF-version af ansøgningsformularen kan findes her til orientering (kun på engelsk).

Onlineansøgningsformularen er den eneste, der vil blive accepteret.


1 - Restaurant (selvstændig eller en del af et hotel) og/eller restaurationsvirksomhed (cateringfirma eller kantine).