O Nagradama EGSO-a za ekološku proizvodnju

Sljedeći akteri iz vrijednosnog lanca ekološke proizvodnje i distribucije mogu primiti nagradu EGSO-a:

Najbolje ekološko malo ili srednje poduzeće (MSP)

Nagrada za MSP koji proizvodi ekološke proizvode


Najbolja prodavaonica ekološke hrane

Nagrada za prodavaonicu ekoloških prehrambenih proizvoda


Najbolji ekološki restoran / pružatelj usluga prehrane

Nagrada za restoran / pružatelja usluga prehrane1 (MSP) koji u svojem jelovniku nudi ekološki certificirane proizvode.


Prijave za nagrade EGSO-a mogu se podnijeti od 25. ožujka 2023. do 14. svibnja 2023. korištenjem internetskog obrasca dostupnog na stranici https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_hr. Obrazac za prijavu u PDF formatu, samo na engleskom jeziku i u informativne svrhe, dostupan je ovdje.

U obzir se uzimaju isključivo prijave podnesene putem interneta.


1 - Restoran (samostalni ili u sklopu hotela) i/ili pružatelj usluga prehrane (priprema i dostava hrane ili kantina).