O Nagradama EGSO-a za ekološku proizvodnju

This page is also available in

EGSO će nagraditi sljedeće aktere iz vrijednosnog lanca ekološke proizvodnje i distribucije

Najbolje ekološko malo ili srednje poduzeće (MSP)

Nagrada za MSP koji proizvodi ekološke proizvode


Najbolja prodavaonica ekološke hrane

Nagrada za prodavaonicu ekoloških prehrambenih proizvoda


Najbolji ekološki restoran

Nagrada za restoran (samostalni ili u sklopu hotelskog ili ugostiteljskog objekta) koji u svom jelovniku nudi certificirane ekološke proizvode.


Prijave za nagrade EGSO-a mogu se podnijeti od 25. ožujka 2023. do 14. svibnja 2023. korištenjem internetskog obrasca za prijavu dostupnog na stranici https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_hr. Obrazac za prijavu u PDF formatu, samo na engleskom jeziku i u informativne svrhe, dostupan je ovdje.

U obzir se uzimaju isključivo prijave podnesene putem interneta.