Jungtinė Karalystė

This page is also available in

2020 m. gruodžio 24 d. ES ir JK po ilgai trukusių ir sudėtingų derybų sėkmingai sudarė prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą. Nuo 2021 m. sausio 1 d. šis susitarimas buvo laikinai taikomas tol, kol Taryba ir Europos Parlamentas užbaigė ratifikavimo procesą. Susitarime, kaip ir kituose neseniai sudarytuose laisvosios prekybos susitarimuose, numatytos konkrečios nuostatos dėl dialogo su pilietine visuomene. Todėl EESRK, kaip svarbus šio dialogo su pilietine visuomene dalyvis, priėmė sprendimą dėl institucinės struktūros, kuri leistų puoselėti santykius su JK ir jos pilietine visuomene (verslo subjektais, profesinėmis sąjungomis ir kitomis organizacijomis), taip pat dėl prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo stebėsenos organo.

Ši nauja struktūra, kuria buvo atsižvelgta ne tik į sudarytą susitarimą ir naujus ES ir JK santykius, bet ir į pastaruosius institucinius poslinkius EK, apima:

  • ES ir JK tęstinio darbo komitetą, kuris pakeičia „Brexit’o“ stebėsenos grupę, ir EESRK komitetą, kuriame mes galime nustatyti savo darbotvarkę ir prioritetus, kad būtų galima patenkinti naujosiomis aplinkybėmis iškilusius poreikius;
  • ES vietos patarėjų grupę pagal ES ir JK prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą – pilietinės visuomenės institucinį ramstį, kuris prisidės prie ES ir JK prekybos santykių tvirtumo.

Dabar, kai būsimiems partnerių santykiams bus taikomas toks svarbus ir išsamus partnerystės susitarimas, ESSRK yra pasiryžęs atlikti savo vaidmenį, kad šio susitarimo potencialas, ypač JK pilietinės visuomenės atžvilgiu, būtų kiek galima labiau išnaudotas. EESRK yra pasiryžęs po „Brexit’o“ palaikyti glaudžius ryšius su JK pilietine visuomene, skatinti dialogą ir mainus ir įtraukti pilietinės visuomenės organizacijas į socialinių sprendimų priėmimo procesą, taip užtikrindamas, kad būtų išsaugoti per pusę šimtmečio Jungtinės Karalystės narystės ES užmegzti tvirti ekonominiai, socialiniai ir politiniai ryšiai.

No items found