Jungtinė Karalystė

This page is also available in

2020 m. gruodžio 24 d. ES ir JK po ilgai trukusių ir sudėtingų derybų sėkmingai sudarė prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą. Nuo 2021 m. sausio 1 d. šis susitarimas buvo laikinai taikomas tol, kol Taryba ir Europos Parlamentas užbaigė ratifikavimo procesą. Susitarime, kaip ir kituose neseniai sudarytuose laisvosios prekybos susitarimuose, numatytos konkrečios nuostatos dėl dialogo su pilietine visuomene. Todėl EESRK, kaip svarbus šio dialogo su pilietine visuomene dalyvis, priėmė sprendimą dėl institucinės struktūros, kuri leistų puoselėti santykius su JK ir jos pilietine visuomene (verslo subjektais, profesinėmis sąjungomis ir kitomis organizacijomis), taip pat dėl prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo stebėsenos organo.

Ši nauja struktūra, kuria buvo atsižvelgta ne tik į sudarytą susitarimą ir naujus ES ir JK santykius, bet ir į pastaruosius institucinius poslinkius EK, apima:

  • ES ir JK tęstinio darbo komitetą, kuris pakeičia „Brexit’o“ stebėsenos grupę, ir EESRK komitetą, kuriame mes galime nustatyti savo darbotvarkę ir prioritetus, kad būtų galima patenkinti naujosiomis aplinkybėmis iškilusius poreikius;
  • ES vietos patarėjų grupę pagal ES ir JK prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą – pilietinės visuomenės institucinį ramstį, kuris prisidės prie ES ir JK prekybos santykių tvirtumo.

Dabar, kai būsimiems partnerių santykiams bus taikomas toks svarbus ir išsamus partnerystės susitarimas, ESSRK yra pasiryžęs atlikti savo vaidmenį, kad šio susitarimo potencialas, ypač JK pilietinės visuomenės atžvilgiu, būtų kiek galima labiau išnaudotas. EESRK yra pasiryžęs po „Brexit’o“ palaikyti glaudžius ryšius su JK pilietine visuomene, skatinti dialogą ir mainus ir įtraukti pilietinės visuomenės organizacijas į socialinių sprendimų priėmimo procesą, taip užtikrindamas, kad būtų išsaugoti per pusę šimtmečio Jungtinės Karalystės narystės ES užmegzti tvirti ekonominiai, socialiniai ir politiniai ryšiai.

Displaying 1 - 10 of 14

Pages

Opinion
Priimtos on 27/04/2023
Nuoroda: 
REX/575-EESC-2023
Plenarinė sesija: 
578 -
Apr 26, 2023 Apr 27, 2023

In accordance with the EU-UK Withdrawal Agreement, a number of EU legislative acts concerning sanitary and phytosanitary (SPS) measures apply to and in the UK in respect of Northern Ireland after the end of the transition period set out in the Withdrawal Agreement.

Accordingly, the entry into Northern Ireland from other parts of the UK of certain consignments of products of animal or plant origin, including animal food, plants for planting, machinery and vehicles for agricultural or forestry purposes and seed potatoes falls within the scope of these acts and is subject to official controls, certification requirements and prohibitions. This also applies to non-commercial movements of certain pet animals.

EESRK nuomonė: Specific rules relating to the entry into Northern Ireland from other parts of the United Kingdom of certain consignments of goods

Opinion
Priimtos on 27/04/2023
Nuoroda: 
REX/574-EESC-2023
Plenarinė sesija: 
578 -
Apr 26, 2023 Apr 27, 2023

In accordance with the EU-UK Withdrawal Agreement, Regulation (EC) No 726/2004 and Directive 2001/83/EC as well as the Commission acts based on them, apply to and in the UK in respect of Northern Ireland.

 

EESRK nuomonė: Specific rules relating to medicinal products for human use intended to be placed on the market of Northern Ireland

Opinion
Priimtos on 25/01/2023
Nuoroda: 
REX/563-EESC-2022
Plenarinė sesija: 
575 -
Jan 24, 2023 Jan 25, 2023

The general objective of the information report will be to feed into the political dialogue between the EU and UK and promote a joint reflection on their future relationship. More specifically, the information report will be transmitted to the relevant services in the European Commission, EEAS, European Parliament, and Council, as the EESC's contribution to addressing issues arising from the EU-UK Withdrawal Agreement and Northern Ireland Protocol.

Information report: The implementation of the EU-UK Withdrawal Agreement, including the Protocol on Ireland and Northern Ireland

03/02/2023
News

At its January plenary session, the EESC adopted an information report on the Implementation of the EU-UK Withdrawal Agreement, including the Protocol on Ireland and Northern Ireland. The report shows that UK organised civil society is strongly in favour of a deeper and more constructive relationship with their EU counterparts and the EU as a whole. This could contribute to the implementation of the Withdrawal Agreement and help maximise the potential of the EU-UK Trade Cooperation Agreement.

Event

The 6th meeting of the EU DAG set up under the EU-UK TCA featured the participation of the UK DAG Chair, Mr. Sean McGuire, to discuss the recent Windsor Framework on Northern Ireland, the situation of both DAGs and future joint steps. A DG TRADE representative presented and discussed with members the technical aspects of Level Playing Field provisions.

09/03/2023
Event
In the context of the reinforced follow-up of EESC Information Report

Following the adoption of the EESC Information Report on the Implementation of the EU-UK Withdrawal Agreement, the Committee is now promoting and giving it a reinforced follow-up using various communication channels, considering the relevance and the perfect timing of the subjects covered in the report.

 

06/03/2023 08/03/2023
Event

The 5th meeting of the EU DAG set up under the EU-UK TCA was dedicated to the assessment of the first year of DAG work -including the recent EU-UK Civil Society Forum, to an update on the Trade Specialised Committees and to a structured discussion of selected issues and recommendations with a DG TRADE representative.

23/11/2022
Event

The upcoming meeting of the Section for External Relations, which will take place on 20 December 2022, will be dedicated to EU-UK relations. The EU-UK Follow-up Committee was set up in March 2021 primarily to maintain and strengthen relations between UK and EU civil society organisations, and to monitor implementation of the EU-UK Withdrawal Agreement.

 

20/12/2022
Event

At this 4th meeting of the EU DAG set up under the TCA, the discussion focused on practical aspects as well as the preparations for the 1st DAG-to-DAG meeting (joint meeting of the EU and UK DAGs) and the 1st Civil Society Forum, that took place on October 3rd and 4th respectively. 

06/09/2022

Pages