Ameryka Łacińska i Karaiby

This page is also available in:

EKES współpracuje ze swoimi odpowiednikami w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach od lat 90. XX wieku. Kilka opinii EKES-u skupiało uwagę na relacjach z tym regionem, na szczeblu regionalnym, subregionalnym i krajowym. Priorytety EKES-u obejmują rozwój organizacji społeczeństwa obywatelskiego, rozwój gospodarczy i społeczny, integrację regionalną i współpracę wielostronną.

Na szczeblu regionalnym EKES organizuje co dwa lata posiedzenia między przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego w Europie, Ameryce Łacińskiej i na Karaibach jako jedno z wydarzeń przygotowawczych przed szczytem UE–CELAC. 

Na szczeblu subregionalnym i krajowym ustanowiono kilka stałych struktur: w 2009 r. EKES ustanowił okrągły stół społeczeństwa obywatelskiego z Radą Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Brazylii, aby zapewnić przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego Brazylii i UE forum dla dialogu i stałej współpracy. Układ o stowarzyszeniu między UE a Chile przyznał Komitetowi mandat do powołania Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego wraz ze swoim chilijskim odpowiednikiem reprezentującym społeczeństwo obywatelskie, aby monitorować ten układ; komitet ten został ostatecznie powołany w 2016 r. Jeśli chodzi i kraje Wspólnoty Andyjskiej, EKES uczestniczy w pracach wewnętrznej grupy doradczej monitorującej realizację porozumienia o wolnym handlu UE-Kolumbia/Peru/Ekwador. EKES uczestniczy też w pracach Komitetu Konsultacyjnego CARIFORUM–UE, który monitoruje realizację umowy o partnerstwie gospodarczym CARIFORUM–UE. Ustanowiono stałe relacje z instytucjonalnymi odpowiednikami EKES-u w państwach Mercosuru (Konsultacyjne Forum Ekonomiczno-Społeczne) i w Ameryce Środkowej (Komitet Konsultacyjny Systemu Integracyjnego Ameryki Środkowej).

 • Reference number
  Nº 59/2016

  On 4 and 5 October 2016 the first meeting was held of the EU-Chile Civil Society Joint Consultative Committee (JCC), established by the EU-Chile Association Agreement (AA). With the establishment of this Committee, the final provision of the Association Agreement is being implemented, eleven years after the Agreement entered into force. The JCC will be made up of...

 • -

  The EESC participates in the important event on labour, organized by the European Commission (DG EMPL). The Conference creates an opportunity to exchange views on how to strengthen compliance with labour rights and promote decent working conditions, with a particular focus on freedom of association, combating informality at work in rural areas and eradicating child labour.

 • The CARIFORUM-EU Consultative Committee (CC) was established with the task and responsibility of fostering meaningful dialogue and collaboration among delegates from civil society organizations, including the academic community, and social and economic stakeholders.

 • The agenda of the 10th hybrid meeting of the JCC includes the presentation of the ongoing work objectives, as well as the discussion on the EU-Chile Advanced Framework Agreement, in particular the state of play of the ratification process and the role of the civil society under the renewed deal.

 • -

  EU-Central America joint meeting of civil society Advisory Groups and Civil Society Dialogue Forum

 • 12 December 2022 - Hybrid Brussels

   

   

 • 18th meeting of the EU - DAG Colombia-Peru-Ecuador

  17 October 2022 - Hybrid Brussels

 • -

  8th joint meeting of the EU DAG and representatives from the domestic mechanisms of Colombia, Peru and Ecuador and Civil Society Open Session

  28 October 2022 - Virtual

 • -

  High level exploratory mission - Argentina

 • The 21st meeting of the EU Advisory Group for the EU-Central America Association Agreement took place virtually on 4 April 2022.