Ameryka Łacińska i Karaiby

This page is also available in:

EKES współpracuje ze swoimi odpowiednikami w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach od lat 90. XX wieku. Kilka opinii EKES-u skupiało uwagę na relacjach z tym regionem, na szczeblu regionalnym, subregionalnym i krajowym. Priorytety EKES-u obejmują rozwój organizacji społeczeństwa obywatelskiego, rozwój gospodarczy i społeczny, integrację regionalną i współpracę wielostronną.

Na szczeblu regionalnym EKES organizuje co dwa lata posiedzenia między przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego w Europie, Ameryce Łacińskiej i na Karaibach jako jedno z wydarzeń przygotowawczych przed szczytem UE–CELAC. 

Na szczeblu subregionalnym i krajowym ustanowiono kilka stałych struktur: w 2009 r. EKES ustanowił okrągły stół społeczeństwa obywatelskiego z Radą Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Brazylii, aby zapewnić przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego Brazylii i UE forum dla dialogu i stałej współpracy. Układ o stowarzyszeniu między UE a Chile przyznał Komitetowi mandat do powołania Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego wraz ze swoim chilijskim odpowiednikiem reprezentującym społeczeństwo obywatelskie, aby monitorować ten układ; komitet ten został ostatecznie powołany w 2016 r. Jeśli chodzi i kraje Wspólnoty Andyjskiej, EKES uczestniczy w pracach wewnętrznej grupy doradczej monitorującej realizację porozumienia o wolnym handlu UE-Kolumbia/Peru/Ekwador. EKES uczestniczy też w pracach Komitetu Konsultacyjnego CARIFORUM–UE, który monitoruje realizację umowy o partnerstwie gospodarczym CARIFORUM–UE. Ustanowiono stałe relacje z instytucjonalnymi odpowiednikami EKES-u w państwach Mercosuru (Konsultacyjne Forum Ekonomiczno-Społeczne) i w Ameryce Środkowej (Komitet Konsultacyjny Systemu Integracyjnego Ameryki Środkowej).

 • -

  On 6 and 7 December 2018, the third meeting of the EU-Chile Civil Society Joint Consultative Committee (JCC), established by the EU-Chile Association Agreement was held in Santiago de Chile. The members discussed topics of interest for both parties, such as investment and cooperation, decent work and informal economy, the Sustainable Development Agenda and proposals to reinforce the role of the Joint Consultative Committee.  They adopted a Final Declaration on these four topics.

  The JCC is made up of eighteen members, nine from the European Economic and Social Committee (EESC) and nine from Chilean civil society organisations. It is co-chaired by Josep Puxeu Rocamora, EESC member, and Roberto Zúñiga Belauzarán, Director, National Confederation of Micro, Small and Medium Enterprises (CONAPYME).

 • The 10th meeting of the EU Advisory Group for the EU-Colombia, Peru and Ecuador Free Trade Agreement took place on 29 November 2018 in Brussels. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The 13th meeting of the EU Advisory Group for the EU-Central America Association Agreement took place on 4 October 2018 in Brussels.  Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • During the 9th meeting of the Domestic Advisory Group for the EU-Colombia, Peru and Ecuador FTA the members discussed the Rules of Procedure and the work programme of the new mandate. DG TRADE provided the members with the latest information on the FTA.

 • The 12th meeting of the EU Advisory Group for the EU-Central America Association Agreement took place on 30 May in Brussels.  Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • During the 8th meeting of the Domestic Advisory Group for the EU-Colombia, Peru and Ecuador FTA the new President and Vice-Chairs were elected under the new mandate. Members participated in debriefing on past activities and exchanged views on a possible work programme for the new mandate. DG TRADE provided the members with the latest information on the FTA.

 • 7th meeting of the Domestic Advisory Group for the EU-Colombia and Peru FTA

 • The 11th meeting of the EU Advisory Group for the EU-Central America Association Agreement took place on 25 January in Brussels.  Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The 9th meeting of the EU Advisory Group for the EU-Central America Association Agreement took place on 14 October in Brussels.

 • -

  The Consultative Committee (CC) is one of the 5 institutions foreseen in the EU-CARIFORUM Economic Partnership Agreement. The CC is composed of 40 (25 from the CARIFORM side and 15 from  the EU side)  standing representatives of organisations of the civil society  representing employers' organisations, trade unions, other economic, social and non-governmental organisations, including development and environmental organisations; and the academic community.