EKES zaapelował, by nowa polityka UE wspierała przemysł szklarski

W ramach dialogu na temat transformacji w kierunku społeczeństwa neutralnego dla klimatu Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) wezwał do podjęcia intensywniejszych działań w celu ochrony europejskiego przemysłu szklarskiego.

EKES zwrócił się do decydentów UE, by przemysł szklarski znalazł się wśród obecnych priorytetów politycznych, takich jak pakiet „Gotowi na 55”, pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, agenda cyfrowa, program dotyczący strategicznych łańcuchów wartości, międzynarodowa polityka handlowa UE oraz pokrewne instrumenty.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) odniósł się pozytywnie do polityki UE wspierającej przemysł szklarski, by umożliwić transformację w kierunku społeczeństwa neutralnego dla klimatu. Jego zdaniem inicjatywa UE „Fala renowacji” jest źródłem znaczących możliwości biznesowych dla przemysłu szklarskiego, pobudza do inwestycji i znacznie przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2 pochodzących z budynków. Jednak stanowczo zalecił, by transformacja energetyczna nastąpiła również w sektorze szklarskim, który otrzyma wsparcie finansowe na wydatki zarówno kapitałowe, jak i operacyjne i nie będzie narażony na nieuczciwą konkurencję spoza rynku UE.

W przyjętej na październikowej sesji plenarnej opinii na ten temat EKES zaapelował o podejmowanie równolegle wielu działań w celu stworzenia bardziej ekologicznego i efektywnego energetycznie przemysłu szklarskiego przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności i utrzymaniu wysokiej jakości miejsc pracy.

Szkło jest wszechobecne, od mobilności i budownictwa po obronę i smartfony. By w pełni wykorzystać potencjał nowych rynków szkła i sprostać wyzwaniom związanym z transformacją ekologiczną i cyfrową, UE potrzebuje strategii przemysłowej na rzecz szkła – stwierdził sprawozdawca opinii Aurel Laurenţiu Plosceanu.

EKES wezwał Komisję i Parlament Europejski do opracowania nowych strategii politycznych UE odnoszących się do celów klimatycznych i strategicznych łańcuchów wartości, aby wznowić produkcję ogniw fotowoltaicznych w Europie i zabezpieczyć produkcję innych strategicznych wyrobów szklanych oraz powiązane z nimi łańcuchy wartości.

Odnotował, że przemysł szklarski UE znalazł się na rozdrożu. Z jednej strony musi radzić sobie z przemianą strukturalną towarzyszącą transformacji cyfrowej i ekologicznej. W ciągu 30 lat produkcja będzie musiała stać się neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla i nabrać charakteru obiegu zamkniętego, podczas gdy w najbliższych latach procesy staną się jeszcze bardziej zautomatyzowane i cyfrowe.

Z drugiej strony szkło będzie głównym pierwiastkiem tych przemian i w najbliższych latach pojawią się nowe możliwości biznesowe dla wielu produktów szklanych.

UE powinna zaklasyfikować szkło jako trwały materiał oraz uznać jego zalety, gdyż przyczynia się ono do zrównoważonych systemów opakowaniowych i do zasad gospodarki o obiegu zamkniętym. W sektorze recyklingu szkła kryje się duży potencjał tworzenia nowych miejsc pracy oraz przyciągnięcia nowych utalentowanych pracowników – powiedział współsprawozdawca opinii Gerald Kreuzer.

EKES wezwał zatem UE do dostrzeżenia, że szkło jest nieodzowne w produkcji ekologicznej energii. (ks)