EESRK ragina imtis naujų ES politikos priemonių stiklo pramonei remti

Be dialogo dėl perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui visuomenės, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) paragino imtis daugiau veiksmų siekiant apsaugoti Europos stiklo pramonę.

EESRK prašo ES politikos formuotojų tarp svarbiausių šio meto politinių prioritetų įtraukti stiklo pramonės sektorių: pavyzdžiui, įtraukti jį į pasirengimo įgyvendinti 55 % tikslą priemonių rinkinį, žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinį, Europos skaitmeninę darbotvarkę, strategiškai svarbių vertės grandinių darbotvarkę, ES tarptautinės prekybos politiką ir su ja susijusias priemones.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) palankiai įvertino ES politiką, kuria remiama stiklo pramonė, siekiant sudaryti sąlygas pereiti prie neutralaus poveikio klimatui visuomenės. Jis mano, kad investicijas skatinanti ir pastatų išmetamo anglies dioksido kiekį mažinanti ES strategija „Renovacijos banga“ stiklo pramonei suteiktų daug naujų verslo galimybių. Tačiau EESRK primygtinai rekomendavo taip pat vykdyti energetikos pertvarką stiklo sektoriuje, kuris gaus finansinės paramos kapitalo ir veiklos išlaidoms padengti ir nebus veikiamas nesąžiningos konkurencijos iš už ES rinkos ribų.

Spalio mėn. plenarinėje sesijoje priimtoje nuomonėje savo iniciatyva šiuo klausimu EESRK ragina imtis kelių lygiagrečių veiksmų siekiant sukurti žalesnę, energiją efektyviai vartojančią stiklo pramonę, taip pat didinant konkurencingumą ir išsaugant kokybiškas darbo vietas.

„Stiklas yra visur – nuo judumo iki statybos sektorių, nuo gynybos iki išmaniųjų telefonų. Kad būtų visapusiškai išnaudotas naujų stiklo rinkų potencialas kartu sprendžiant žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos keliamas problemas, ES reikia stiklo pramonės strategijos“, – sakė nuomonės pranešėjas Aurel Laurenţiu Plosceanu.

Siekiant Europoje atnaujinti fotovoltinių elementų gamybą ir apsaugoti kitų strategiškai svarbių stiklo gaminių gamybą ir su jais susijusias vertės grandines, EESRK ragina Europos Komisiją ir Parlamentą kurti naują ES politiką, susijusią su klimato srities tikslais bei strategiškai svarbiomis vertės grandinėmis.

EESRK pažymėjo, kad ES stiklo pramonė atsidūrė kryžkelėje. Viena vertus, stiklo sektorius turi susidoroti su struktūriniais pokyčiais, susijusiais su žaliąja ir skaitmenine pertvarkomis. Per tris dešimtmečius gamyba turės tapti neutralaus anglies dioksido poveikio ir žiedinė, o ateinančiais metais procesai bus dar labiau automatizuoti ir skaitmeninti.

Kita vertus, stiklo pramonė bus šios pertvarkos priešakyje ir ateinančiais metais atsiras naujų verslo galimybių daugeliui stiklo gaminių.

„ES turėtų klasifikuoti stiklą kaip ilgalaikio naudojimo medžiagą ir pripažinti, kad kuriant tvarios pakuotės sistemas ir diegiant žiedinės ekonomikos principus, stiklas turi daug pranašumų. Yra didelis potencialas sukurti naujų darbo vietų stiklo perdirbimo sektoriuje ir pritraukti naujų talentingų darbuotojų“, – sakė nuomonės bendrapranešėjis Gerald Kreuzer.

Todėl EESRK primygtinai ragina ES pripažinti, kad žaliosios energijos gamybai stiklas yra gyvybiškai svarbus. (ks)