CESE solicită noi politici ale UE de sprijinire a industriei sticlei

În completarea dialogului privind tranziția către o societate neutră din punct de vedere climatic, Comitetul Economic și Social European (CESE) solicită să se ia mai multe măsuri pentru a proteja industria sticlei din Europa.

CESE invită factorii de decizie de la nivelul UE să plaseze sectorul sticlei în centrul priorităților strategice ale momentului, care sunt, printre altele pachetul legislativ „Pregătiți pentru 55”, pachetul privind economia circulară, Agenda digitală, agenda privind lanțurile valorice strategice și politica de comerț internațional a UE și instrumentele asociate.

Comitetul Economic și Social (CESE) salută politicile UE de sprijinire a industriei sticlei, în vederea înlesnirii tranziției către o societate neutră din punct de vedere climatic. Consideră că Valul de renovări ale clădirilor din UE ar putea constitui o sursă uriașă de oportunități de afaceri pentru sectorul sticlei, generând investiții și contribuind enorm la reducerea emisiilor de CO2 ale clădirilor. Cu toate acestea, CESE recomandă cu fermitate ca tranziția energetică să aibă loc și în sectorul sticlei, care va beneficia de sprijin financiar pentru cheltuielile de capital și cele operaționale și nu va fi expus concurenței neloiale din afara pieței UE.

În avizul său din proprie inițiativă pe această temă, adoptat în sesiunea plenară din octombrie, CESE solicită acțiuni paralele multiple în favoarea unei industrii a sticlei mai ecologice, eficiente din punct de vedere energetic, în același timp, consolidând competitivitatea și menținând locuri de muncă de calitate.

„Sticla este prezentă în toate sectoarele, de la mobilitate la construcții, de la apărare la telefoane inteligente. Pentru a valorifica pe deplin potențialul noilor piețe ale sticlei, făcând față provocărilor tranziției verzi și digitale, UE are nevoie de o strategie industrială pentru sticlă”, a spus Aurel Laurențiu Plosceanu, raportorul avizului.

CESE invită Comisia și Parlamentul să elaboreze noi politici ale UE în ceea ce privește obiectivele climatice și lanțurile valorice strategice pentru a reporni producția de celule fotovoltaice în Europa și a proteja producția de alte produse strategice din sticlă și lanțurile valorice din care fac parte.

CESE constată că industria sticlei din Europa se află într-un moment de răscruce. Pe de o parte, industria sticlei trebuie să facă față transformărilor structurale care însoțesc tranziția digitală și tranziția verde. Producția va trebui să devină circulară și neutră din punctul de vedere al emisiilor de carbon și în decurs de trei decenii, în timp ce procesele vor fi și mai mult automatizate și digitale în anii următori.

Pe de altă parte, industria sticlei se va afla în prima linie a acestor tranziții, ceea ce înseamnă că vor exista noi oportunități de afaceri pentru multe produse din sticlă în anii următori.

„UE ar trebui să clasifice sticla drept un material permanent și ar trebui să-i recunoască beneficiile prin contribuția sa la sisteme sustenabile de ambalare și la principiile economiei circulare. Există un mare potențial de a crea noi locuri de muncă în sectorul de reciclare a sticlei și de a atrage lucrători talentați”, a spus Gerald Kreuzer, coraportorul avizului.

Comitetul îndeamnă UE să recunoască că sticla este indispensabilă pentru producția de energie verde. (ks)