EESC pleit voor nieuw EU-beleid ter ondersteuning van de glasindustrie

In het kader van de dialoog over de transitie naar een klimaatneutrale samenleving heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) aangedrongen op meer maatregelen om de Europese glasindustrie te beschermen.

Het EESC verzoekt de beleidsmakers van de EU om de glasindustrie centraal te stellen in de huidige beleidsprioriteiten, zoals het “Klaar voor 55”-pakket, het pakket circulaire economie, de Digitale Agenda, de agenda voor strategische waardeketens, het internationale handelsbeleid van de EU en de bijbehorende instrumenten.

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) is ingenomen met het EU-beleid dat de glasindustrie steunt om de overgang naar een klimaatneutrale samenleving mogelijk te maken. De renovatiegolf van de EU biedt volgens het EESC enorme commerciële mogelijkheden voor glas, door investeringen op gang te brengen en tegelijkertijd een enorme bijdrage te leveren aan de vermindering van de CO2-emissies van gebouwen. Het EESC dringt er met klem op aan dat er ook een energietransitie plaatsvindt binnen de glasindustrie, dankzij financiële steun voor zowel kapitaal- als operationele uitgaven, en door ervoor te zorgen dat de sector niet wordt blootgesteld aan oneerlijke concurrentie van buiten de EU-markt.

In het initiatiefadvies dat is goedgekeurd tijdens de zitting van oktober, dringt het EESC aan op verschillende, parallelle maatregelen om de glasindustrie groener en energie-efficiënter te maken, met versterking van het concurrentievermogen en behoud van hoogwaardige banen.

“Glas is overal, van mobiliteit tot de bouwsector, van defensie tot smartphones. Om het potentieel van de nieuwe glasmarkten ten volle te benutten en tegelijkertijd de uitdagingen van de groene en de digitale transitie aan te gaan, heeft de EU een industriële strategie voor glas nodig”, zei de rapporteur van het advies, Aurel Laurenţiu Plosceanu.

Het EESC pleit er bij de Commissie en het Europees Parlement voor om nieuw EU-beleid te ontwikkelen met betrekking tot klimaatdoelstellingen en strategische waardeketens, teneinde de productie van fotovoltaïsche cellen in Europa weer op gang te brengen en de productie van andere strategische glasproducten en de waardeketens waartoe zij behoren veilig te stellen.

Het EESC is van mening dat de Europese glasindustrie op een tweesprong staat. Enerzijds krijgt de sector te maken met structurele veranderingen die samenhangen met de digitale en de groene transitie. De productie zal binnen drie decennia koolstofneutraal en circulair moeten worden, terwijl de processen de komende jaren nog meer zullen geworden geautomatiseerd en gedigitaliseerd.

Anderzijds zal de glassector een voortrekkersrol spelen bij deze transities en zullen er in de komende jaren veel nieuwe commerciële mogelijkheden ontstaan voor glasproducten.

“De EU zou glas moeten classificeren als een permanent materiaal en de voordelen van glas als bijdrage aan duurzame verpakkingssystemen en de circulaire economie moeten erkennen. De glasrecyclingsector heeft een groot potentieel om nieuwe banen te scheppen en nieuwe getalenteerde werknemers aan te trekken”, aldus Gerald Kreuzer, corapporteur van het advies.

Ook zou de EU moeten erkennen dat glas van vitaal belang is voor de productie van groene energie. (ks)