Zapotrzebowanie na opiekę długoterminową wysokiej jakości będzie coraz większe

Nadmierne współczynniki umieralności w czasie kryzysu pandemicznego ujawniły strukturalne i systemowe problemy w modelu opieki pielęgniarskiej. Ponadto wzrost średniej długości życia i wynikająca z niego większa liczba osób starszych w nadchodzących latach wskazują na potrzebę zreformowania modelu opieki.

Podczas wysłuchania EKES-u nt. „W kierunku nowego modelu opieki nad osobami starszymi – wnioski z pandemii COVID-19” określono kluczowe wyzwania, m.in. sposoby zagwarantowania większej dostępności, przystępności cenowej i jakości opieki, a także odpowiedniej liczby pracowników opieki, którym należy zapewnić lepsze warunki pracy.  Wkład z tego wysłuchania wzbogaci przygotowywaną obecnie przez Komitet opinię z inicjatywy własnej.

Sprawozdawca opinii Miguel Ángel Cabra de Luna stwierdził, że „opinia nie ma być wyczerpującym podejściem do kwestii starzenia się, tylko koncentrować się nad opieką nad osobami starszymi, ponieważ to na nie wywarła największy wpływ pandemia COVID-19”.

Podczas wysłuchania przedstawiono modele opieki zdrowotnej w państwach członkowskich, a także różne podejścia i trudności związane z pandemią.

Zgodnie ze sprawozdaniem z 2021 r. o opiece długoterminowej, przygotowanym przez Komisję i Komitet Ochrony Socjalnej, starzenie się ludności doprowadzi do wyraźnie większego zapotrzebowania na opiekę długoterminową. W ciągu najbliższego trzydziestolecia liczba osób w wieku ponad 65 lat ma wzrosnąć o 41%, do liczby 130,1 mln.

„Opracowanie dobrych systemów opieki stanowi szansę, a usługi pomagają wspierać autonomię, niezależność i jakość życia osób starszych” – powiedział sekretarz generalny AGE Platform Europe Maciej Kucharczyk.

Tuscany Bell z Europejskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Publicznych (EPSU) stwierdziła: „Aby zapewnić odpowiednie usługi osobom wymagającym opieki potrzebujemy odpowiednich warunków pracy i wystarczającej liczby wykwalifikowanego personelu. Często zbyt mała liczba pracowników opieki zajmuje się zbyt dużą liczbą osób”.

Aktywne starzenie się ma charakter przekrojowy i jest powiązane z polityką gospodarczą i społeczną, dlatego niezbędna jest koordynacja usług socjalnych i zdrowotnych z myślą o większej dostępności opieki długoterminowej, a co za tym idzie, umożliwieniu osobom starszym godnego życia. (at)