Cillian Lohan, Frans Timmermans, Stefan Rahmstorf and Youth representatives

W swejopinii „W kierunku zorganizowanego zaangażowania młodzieży na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju w procesie decyzyjnym UE” EKES zaproponował, że we współpracy z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i stowarzyszeniami młodzieżowymi będzie organizować Młodzieżowe Okrągłe Stoły ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju.

Komisja odniosła się pozytywnie do inicjatywy, która przyczyni się do zwiększenia roli doradczej EKES-u i umożliwi młodszemu pokoleniu dzielenie się poglądami na temat Europejskiego Zielonego Ładu. Pierwsze spotkanie z udziałem jedenastu przedstawicieli młodzieży i wiceprzewodniczącego wykonawczego Fransa Timmermansa odbyło się 13 lipca 2021 r.

„Dzięki Wam ludzie są bardziej świadomi, jak pilnie potrzebne jest działanie. Musimy wszyscy intensywnie działać ze świadomością, że ma to przynieść korzyści nie nam samym, lecz przyszłym pokoleniom. Niektórzy z Was być może uważają, że nasze działania są niewystarczające, lecz zapewniam Was, że dokładam wszelkich starań. Miejmy nadzieję, że znajdziemy wspólną płaszczyznę, by zrobić to, co jest właściwe” – podkreślił wiceprzewodniczący Frans Timmermans.

Podczas spotkania młodzi przedstawiciele przekazali Fransowi Timmermansowi dokument zainicjowany przez Generation Climate Europe i Europejskie Forum Młodzieży, w którym zawarte są konkretne propozycje dotyczące systemu gospodarczego UE, w tym gospodarowania przez UE zasobami naturalnymi i wskaźników postępu.

Cilian Lohan, wiceprzewodniczący EKES-u, stwierdził: „Jest to jedyna taka okazja na pokolenie, aby zniwelować systemowe nierówności i odejść od niezrównoważonych praktyk. Młodzi ludzie potrzebują jednak wsparcia. Ekosystem aktywizmu wymaga zachęt, pielęgnowania i prawdziwego miejsca na arenie politycznej UE. Możliwości nawiązania dialogu są cenne tylko wówczas, gdy po dialogu następują czyny. Bierzmy się do działania!” (mr)