Cillian Lohan, Frans Timmermans, Stefan Rahmstorf and Youth representatives

Sa tuairim ó CESE a bhaineann le rannpháirtíocht struchtúrtha na hóige maidir leis an aeráid agus an inbhuanaitheacht i bpróiseas cinnteoireachta an Aontais, moladh go gcuirfí Cruinniú Comhchéime na hÓige maidir leis an Aeráid agus an Inbhuanaitheacht ar bun, a reáchtálfadh CESE in éineacht leis an gCoimisiún Eorpach, Parlaimint na hEorpa agus eagraíochtaí óige.

Ba dhíol sásaimh don Choimisiún an tionscamh a d’fhéadfadh a bheith ina uirlis thábhachtach chun ról comhairleach CESE a neartú agus deis a thabhairt don aos óg a gcuid tuairimí ar an gComhaontú Glas don Eoraip a roinnt. Bhí 11 ionadaí óige agus an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin, Frans Timmermans, i láthair ag an gcéad chruinniú a bhí ar siúl an 13 Iúil 2021.

‘A bhuí libhse, tá tuiscint níos fearr ag ár bpobail ar an ngá atá ann gníomhú go práinneach. Ní mór dúinn go léir oibriú go díograiseach agus go neamhleithleach ar mhaithe leis na glúnta atá le teacht. B’fhéidir go gceapann cuid agaibh nach leor é an méid atá ar bun againn, ach geallaim daoibh go bhfuil mo sheacht ndícheall á dhéanamh agam. Tá súil agam go mbeimid in ann teacht ar chomhdhearcadh éigin chun dul i ngleic leis an ábhar práinne seo le chéile’, a mhaígh an Leas-Uachtarán Timmermans.

Le linn an chruinnithe, chuir na hionadaithe óga páipéar faoi bhráid Timmermans ar chuir Generation Climate Europe agus Fóram Eorpach na nÓg tús leis. Cuirtear tograí sonracha a bhaineann le córas eacnamaíoch an Aontais, amhail bainistiú an Aontais maidir le hacmhainní nádúrtha agus táscairí dul chun cinn, san áireamh sa phaipéar sin.

‘Uair sna naoi n-airde a fhaightear deis mar seo míchothromaíochtaí córasacha a leigheas agus céimeanna a ghlacadh chun droim láimhe a thabhairt do chleachtais neamh-inbhuanaithe’, a dúirt Leas-Uachtarán CESE, Cillian Lohan, mar fhocal scoir. Mar sin féin, tá tacaíocht de dhíth ar dhaoine óga. Tá spreagadh, cothú agus fíorspás i réimse bheartais an Aontais de dhíth ar éiceachóras an ghníomhaíochais. Níl spásanna don idirphlé luachmhar ach amháin má eascraíonn gníomhaíocht astu. Seo linn agus déanaimis é! (mr)