Cillian Lohan, Frans Timmermans, Stefan Rahmstorf and Youth representatives

ETSK ehdotti lausunnossaan ”Kohti nuorten järjestelmällistä osallistamista ilmastoa ja kestävää kehitystä koskevaan EU:n päätöksentekoon” ilmastoa ja kestävää kehitystä koskevia nuorten pyöreän pöydän keskusteluja, joita se isännöisi yhdessä Euroopan komission, Euroopan parlamentin ja nuorisojärjestöjen kanssa.

Komissio piti aloitetta tervetulleena ja hyödyllisenä välineenä, jonka avulla voidaan vahvistaa ETSK:n neuvoa-antavaa roolia ja antaa nuoremmalle sukupolvelle mahdollisuus esittää näkemyksiään Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta. Ensimmäinen kokous, johon osallistui 11 nuorten edustajaa, järjestettiin 13. heinäkuuta 2021. Kokouksessa oli mukana myös komission johtava varapuheenjohtaja Frans Timmermans.

”Teidän ansiostanne ihmiset ovat tietoisempia siitä, että tarvitaan pikaisia toimia. Meidän kaikkien on tehtävä lujasti työtä ja hyväksyttävä se, että tämä työ hyödyttää pikemminkin tulevia sukupolvia kuin meitä itseämme. Jotkut teistä saattavat olla sitä mieltä, ettemme tee tarpeeksi, mutta lupaan yrittää kaikkeni, ja toivon mukaan voimme löytää yhteisen perustan toimissamme hyvän asian puolesta”, korosti varapuheenjohtaja Timmermans.

Kokouksessa nuoret edustajat esittivät Frans Timmermansille Generation Climate Europe -koalition ja Euroopan nuorisofoorumin aloitteesta laaditun asiakirjan, johon sisältyi konkreettisia ehdotuksia liittyen EU:n talousjärjestelmään sekä luonnonvarojen hallinnointiin ja edistymisindikaattoreihin EU:ssa.

ETSK:n varapuheenjohtaja Cillian Lohan sanoi: ”Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus korjata systeemistä eriarvoisuutta ja lopettaa kestämättömät käytännöt. Nuoret tarvitsevat kuitenkin tukea. Aktivismi edellyttää kannustusta, vahvistusta ja riittävää tilaa EU:n poliittisella areenalla. Vuoropuhelu on arvokasta vain, jos se johtaa toimintaan. Ryhtykäämme siis toimiin!” (mr)