Франс Тимерманс се срещна с европейски младежки лидери в ЕИСК

Cillian Lohan, Frans Timmermans, Stefan Rahmstorf and Youth representatives

В становището на ЕИСК относно структурирания ангажимент на младежта по отношение на климата и устойчивостта в процеса на вземане на решения в ЕС се предлага създаването на кръгла маса на младите хора по въпросите на климата и устойчивото развитие, чийто домакин да бъде ЕИСК съвместно с Европейската комисия, Европейския парламент и младежки организации.

Комисията приветства инициативата като полезен инструмент за укрепване на консултативната роля на ЕИСК и за предоставяне на по-младото поколение на възможност да сподели вижданията си относно Европейския зелен пакт. Първата среща с 11 младежки представители се проведе на 13 юли 2021 г. с участието на изпълнителния заместник-председател Франс Тимерманс.

„Благодарение на Вас нашите съграждани изпитват по-голямо чувството за неотложност. Всички ние трябва да работим усилено, без да очакваме това да бъде в наша полза, а по-скоро в полза на бъдещите поколения. Някои от вас може да мислят, че не правим достатъчно, но обещавам да продължа усилията, доколкото мога, и вероятно ще можем да намерим обща основа да се борим за добър резултат“, подчерта заместник-председателят Тимерманс.

По време на срещата младите представители представиха на г-н Тимерманс документ, иницииран от Generation Climate Europe и Европейския младежки форум, с конкретни предложения, свързани с икономическата система на ЕС, включително управлението на природните ресурси на ЕС и показателите за напредъка.

Заместник-председателят на ЕИСК Килиан Лохан заяви: „Това е възможност, която се явява веднъж на поколение, да преодолеем системните неравенства и да се откажем от неустойчивите практики. Младите хора обаче се нуждаят от подкрепа. Екосистемата на гражданската активност се нуждае от насърчаване, поддръжка и истинско пространство на политическата сцена на ЕС. Провеждането на диалог е полезно само ако след него идват действия. Нека да действаме!“ (mr)