Cillian Lohan, Frans Timmermans, Stefan Rahmstorf and Youth representatives

EHSV ve svém stanovisku ke strukturovanému zapojení mládeže v otázkách klimatu a udržitelnosti v rámci rozhodovacího procesu EU navrhl, aby byl vytvořen kulatý stůl mládeže v otázkách klimatu a udržitelnosti, který by Výbor pořádal ve spolupráci s Evropskou komisí, Evropským parlamentem a mládežnickými organizacemi.

Komise uvítala tuto iniciativu, jež podle ní představuje užitečný nástroj, který může posílit poradní úlohu EHSV a poskytnout mladší generaci příležitost k tomu, aby se podělila o své názory na Zelenou dohodu pro Evropu. Prvního kulatého stolu, který se konal 13. července 2021, se společně s 11 zástupci mládeže zúčastnil i výkonný místopředseda Komise Frans Timmermans.

„Díky vám si lidé velmi dobře uvědomují, jak je situace vážná. Všichni musíme přiložit ruku k dílu, a to nejen ve svém vlastním zájmu, ale především v zájmu našich budoucích generací. Někteří z vás si mohou myslet, že neděláme dost. Věřte mi však, že se snažím, jak jen to jde, a snad v tomto boji za dobrou věc najdeme společnou řeč,“ zdůraznil Frans Timmermans.

Zástupci mládeže představili při této příležitosti Fransi Timmermansovi dokument, který vznikl z podnětu sdružení Generation Climate Europe a Evropského fóra mládeže a obsahuje konkrétní návrhy týkající se hospodářského systému EU, včetně řízení přírodních zdrojů a ukazatelů pokroku v EU.

Akci uzavřel místopředseda EHSV Cillian Lohan, který prohlásil: „Máme příležitost, jaká nastává jednou za generaci, abychom napravili systémové nerovnosti a upustili od neudržitelných praktik. Mladí lidé však potřebují podporu. Je zapotřebí, abychom podporovali a utužovali ekosystém, který představuje aktivismus, a poskytovali mu na politické scéně v EU dostatečný prostor. Příležitost pro dialog má význam pouze tehdy, následují-li po něm skutečné činy. Dejme se do toho!“ (mr)