Cillian Lohan, Frans Timmermans, Stefan Rahmstorf and Youth representatives

I EØSU's udtalelse om En struktureret inddragelse af unge på områderne klima og bæredygtighed i EU's beslutningsproces blev der stillet forslag om, at der etableres en rundbordsdiskussion for unge om klima og bæredygtighed med EØSU som vært i samarbejde med Kommissionen, Europa-Parlamentet og ungdomsorganisationer.

Kommissionen bifaldt initiativet som et nyttigt værktøj, der kan styrke EØSU's rådgivende rolle og give den yngre generation mulighed for at dele sine synspunkter om den europæiske grønne pagt. Det første møde med 11 ungdomsrepræsentanter fandt sted den 13. juli 2021 med deltagelse af ledende næstformand i Kommissionen Frans Timmermans.

"Takket være jeres indsats er der stadig flere, som er klar over, at det er nødvendigt at handle nu. Vi er alle nødt til at arbejde hårdt, uden at vi kan forvente, at det er til vores egen fordel. Det er snarere fremtidige generationer, der vil nyde godt af vores indsats. Nogle af jer mener måske, at vi ikke gør nok, men jeg lover, at jeg gør alt hvad jeg kan, og forhåbentlig kan vi finde et fælles grundlag for at kæmpe den gode kamp", understregede næstformand Frans Timmermans.

På mødet præsenterede de unge repræsentanter Frans Timmermans for et dokument, som Generation Climate Europe og Det Europæiske Ungdomsforum havde taget initiativ til. Det indeholdt specifikke forslag til EU's økonomiske system, herunder EU's forvaltning af naturressourcer og fremskridtsindikatorer.

EØSU's næstformand, Cillian Lohan, konkluderede: "Dette er en mulighed, der kun opstår én gang i en generation, for at afhjælpe systemiske uligheder og gå bort fra ikkebæredygtig praksis. De unge har imidlertid brug for støtte. Aktivismens økosystem har brug for opmuntring, næring og en reel plads på EU's politiske scene. Dialog er kun værdifuld, hvis den følges op af handling. Lad os gå i gang nu!" (mr)