Cillian Lohan, Frans Timmermans, Stefan Rahmstorf and Youth representatives

EESK atzinumā par jauniešu strukturētu iesaisti klimata un ilgtspējas jautājumu risināšanā ES lēmumu pieņemšanas procesā ierosināts izveidot Jaunatnes klimata un ilgtspējas apaļo galdu, ko EESK rīkotu sadarbībā ar Eiropas Komisiju, Eiropas Parlamentu un jaunatnes organizācijām.

Komisija atzinīgi novērtēja iniciatīvu kā noderīgu instrumentu, ar ko stiprināt EESK konsultatīvo lomu un sniegt jaunajai paaudzei iespēju paust savu viedokli par Eiropas zaļo kursu. Pirmā sanāksme ar 11 jaunatnes pārstāvjiem notika 2021. gada 13. jūlijā, un tajā piedalījās Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks Frans Timmermans.

“Pateicoties jums, ir palielinājusies steidzamības apziņa mūsu iedzīvotāju vidū. Mums visiem aktīvi jāstrādā, apzinoties, ka tas būs nevis mūsu pašu, bet gan nākamo paaudžu labā. Dažiem no jums var šķist, ka mēs nedarām pietiekami daudz, bet apsolu darīt visu iespējamo un ceru, ka mēs labu nodomu virzītajos pūliņos spēsim atrast kopsaucēju,” uzsvēra Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks Frans Timmermans.

Sanāksmē jauniešu pārstāvji iepazīstināja Frans Timmermans ar Generation Climate Europe un Eiropas Jaunatnes foruma ierosināto dokumentu, kurā ietverti konkrēti priekšlikumi saistībā ar ES ekonomikas sistēmu, tostarp ES dabas resursu pārvaldību un progresa rādītājiem.

EESK priekšsēdētājas vietnieks Cillian Lohan noslēgumā sacīja: “Šai paaudzei tā ir vienreizēja iespēja novērst sistēmisko nevienlīdzību un veidot pāreju no neilgtspējīgas prakses. Tomēr jauniešiem ir vajadzīgs atbalsts. Aktīvisma ekosistēmai ir vajadzīgs stimuls, augsne un reāla darbības telpa ES politikas arēnā. Dialoga vērtība veidojas tikai tad, ja tam seko rīcība. Ķersimies pie darba!” (mr)