Cillian Lohan, Frans Timmermans, Stefan Rahmstorf and Youth representatives

In het EESC-advies over gestructureerde participatie van jongeren in het EU-besluitvormingsproces op het gebied van klimaat en duurzaamheid is voorgesteld om rondetafelbijeenkomsten voor jongeren over klimaat en duurzaamheid te organiseren en deze te laten hosten door het EESC, in samenwerking met de Europese Commissie, het Europees Parlement en jongerenorganisaties.

De Commissie verwelkomde het initiatief als een nuttig instrument om de adviestaak van het EESC te versterken en de jongere generatie de kans te geven haar standpunten over de Europese Green Deal kenbaar te maken. De eerste bijeenkomst, met elf jongerenvertegenwoordigers, vond op 13 juli 2021 plaats in aanwezigheid van uitvoerend vicevoorzitter Frans Timmermans.

“Dankzij jullie is het gevoel van urgentie bij onze bevolking groter geworden. We moeten allemaal flink de armen uit de mouwen steken en daarbij niet zozeer voordelen voor onszelf verwachten, maar vooral voor toekomstige generaties. Sommigen van jullie vinden misschien dat we niet genoeg doen, maar ik beloof jullie dat ik zo ver ga als ik kan, en hopelijk kunnen we een gemeenschappelijke basis vinden om te doen wat nodig is”, benadrukte vicevoorzitter Timmermans.

Tijdens de bijeenkomst overhandigden de jongerenvertegenwoordigers de heer Timmermans een paper, opgesteld op initiatief van Generation Climate Europe en het Europees Jeugdforum, met specifieke voorstellen voor het economische systeem van de EU, inclusief het EU-beheer van natuurlijke hulpbronnen en voortgangsindicatoren.

EESC-vicevoorzitter Cillian Lohan zei tot slot: “Dit is een kans die elke generatie maar één keer krijgt om systemische ongelijkheden recht te zetten en aan niet-duurzame praktijken een einde te maken. Jongeren hebben echter steun nodig. Activisme moet aangemoedigd en gevoed worden en echt ruimte krijgen in de beleidsarena van de EU. Dialoogfora zijn alleen waardevol als ze uitmonden in concrete actie. Laten we hier werk van maken!” (mr)