Frans Timmermans kohtub Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees Euroopa noortejuhtidega

Cillian Lohan, Frans Timmermans, Stefan Rahmstorf and Youth representatives

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamuses „Noorte struktureeritud kaasamine ELi otsustusprotsessi kliima ja kestlikkuse valdkonnas“ tehti ettepanek luua noorte kliima ja kestlikkuse ümarlaud, mida korraldaks komitee koostöös Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja noorteorganisatsioonidega.

Komisjon kiitis algatuse heaks kui kasuliku vahendi, millega tugevdada komitee nõuandvat rolli ja anda nooremale põlvkonnale võimalus väljendada oma seisukohti Euroopa rohelise kokkuleppe vallas. Esimene koosolek, kus osales 11 noorte esindajat, toimus 13. juulil 2021 ja sellest võttis osa juhtiv asepresident Frans Timmermans.

„Tänu teile mõistab rahvas küsimuse kiireloomulisust paremini. Me kõik peame kõvasti töötama, eeldades, et see toob kasu mitte meile, vaid hoopis tulevastele põlvkondadele. Mõned teist võivad mõelda, et me ei tegutse piisavalt, kuid ma kinnitan, et ma pingutan nii palju, kui suudan, ja loodetavasti leiame mõningase üksmeele, et võidelda head võitlust,“ rõhutas asepresident Timmermans.

Kohtumisel esitasid noored Frans Timmermansile Generation Climate Europe’i ja Euroopa Noortefoorumi koostatud dokumendi konkreetsete ettepanekutega ELi majandussüsteemi kohta, sh ELi loodusvarade majandamise ja arengu näitajate kohta.

Komitee asepresident Cillian Lohan võttis ürituse kokku sõnadega: „See on ainukordne võimalus heastada süsteemne ebavõrdsus ja minna jätkusuutmatutelt tavadelt üle kestlikele. Ent noored vajavad toetust. Aktivismi toimimiseks tuleb seda julgustada, edendada ja anda sellele tõeline koht ELi poliitikas. Dialoogivõimalused on väärtuslikud ainult siis, kui neile järgneb tegevus. Tehkem seda üheskoos!“ (mr)