EKES uznaje partnerstwo UE–USA za podstawę demokracji, pokoju i bezpieczeństwa

Biorąc pod uwagę ofensywność Chin i Rosji, odnowione i niezawodne partnerstwo transatlantyckie ma kluczowe znaczenie dla utrzymania międzynarodowego i prawnego porządku i pokoju. EKES popiera ideę sojuszu państw demokratycznych, przy jednoczesnym zapewnieniu, by społeczeństwo obywatelskie miało znaczny wpływ na wspólną obronę uniwersalnych wartości i praw.

W przyjętej na sesji plenarnej w grudniu opinii z inicjatywy własnej EKES zaznaczył, że UE i USA powinny wspólnie stać na straży praworządności i praw człowieka dla wszystkich, a jednocześnie podkreślił znaczenie stosunków transatlantyckich dla miejsca Europy w świecie.

Sprawozdawca opinii Christian Moos zwrócił uwagę: „Idea uniwersalnych praw człowieka nadal jednoczy dużą część UE z wolnymi demokracjami na świecie, głównie ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki”.

Współsprawozdawca Peter Clever dodał: „Wyrazem uniwersalności praw człowieka jest wszechstronne i powszechne samozobowiązanie do wcielania tych praw w życie. Sprawia to, że mają one wartość jako podstawa dialogu i zrozumienia”.

EKES zdecydowanie podkreśla zatem, że tylko prężne społeczeństwo obywatelskie może rozbudzić entuzjazm i ochronić wartości, i zwraca się do UE o powołanie transatlantyckiej platformy dla zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego, która będzie miała punkty kontaktowe w Ameryce Północnej i Europie. Ponadto transatlantycki dialog społeczeństwa obywatelskiego powinien dotyczyć szeregu różnych tematów, w tym na praw obywatelskich, dezinformacji i działań w dziedzinie klimatu.

EKES gorąco popiera ideę sojuszu państw demokratycznych i apeluje, by UE przyłączyła się do wspólnego frontu z USA i innymi demokracjami na świecie w celu realizacji „strategii kooperatywnego powstrzymywania” wobec Chin, która respektowałaby i chroniła uzasadnione interesy Chin, a jednocześnie umożliwiała jasną i stanowczą reakcję dyplomatyczną na naruszanie praw, jak w przypadku Ujgurów czy też uczestników protestów w Hongkongu. (at)