Vzhledem k agresivnímu vystupování Číny a Ruska je naprosto nezbytné opětovně posílit a upevnit transatlantické partnerství, aby bylo možné zachovat mezinárodní právní řád a mírové uspořádání. EHSV podporuje záměr vytvořit spojenectví demokracií, v jehož rámci se bude moci občanská společnost výrazně podílet na společném hájení univerzálních hodnot a práv.

EHSV na svém prosincovém plenárním zasedání přijal stanovisko vypracované z vlastní iniciativy, v němž zdůraznil, že by se EU a Spojené státy měly společně zasazovat o dodržování zásad právního státu a lidských práv pro všechny. Upozornil rovněž na to, že transatlantické vztahy jsou důležité také z hlediska postavení Evropy ve světě.

Zpravodaj tohoto stanoviska Christian Moos prohlásil: „Myšlenka univerzálních lidských práv nadále spojuje velkou část EU se svobodnými demokratickými státy světa, především s USA.“

Spoluzpravodaj Peter Clever pak dodal: „Právě na tomto všeobecném dobrovolném úsilí o respektování těchto práv je patrný jejich univerzální charakter. Proto tak cenným způsobem pomáhají rozvíjet dialog a porozumění.“

V této souvislosti EHSV důrazně poukazuje na to, že pouze vitální občanská společnost může vzbudit zanícený zájem o tyto hodnoty a zajistit jejich ochranu. Vyzývá tudíž EU, aby zřídila transatlantickou platformu organizované občanské společnosti s kontaktními místy v Severní Americe a v Evropě. Transatlantický dialog občanské společnosti by kromě toho měl zahrnovat řadu různých témat, jako jsou například občanská práva, dezinformace a opatření v oblasti klimatu.

EHSV jednoznačně podporuje záměr vytvořit spojenectví demokracií a žádá EU, aby bok po boku s USA a dalšími demokratickými státy světa uplatňovala „strategii kooperativního zatlačování“ Číny. To znamená, že je třeba respektovat a bránit legitimní čínské zájmy, ale zároveň jasně a tvrdě reagovat na diplomatické úrovni, pokud dojde k porušení práv jako tomu bylo v případě Ujgurů nebo hongkongských demonstrantů. (at)