EØSU ser partnerskabet mellem EU og USA som anker for demokrati, fred og sikkerhed

Med Kina og Rusland på offensiven er et fornyet og pålideligt transatlantisk partnerskab afgørende for at opretholde den internationale og retlige orden og fred. EØSU bakker op om en alliance af demokratier, der sikrer, at civilsamfundet har en betydelig indflydelse på det fælles forsvar af universelle værdier og rettigheder.

I en initiativudtalelse, der blev vedtaget på plenarforsamlingen i december, understregede EØSU, at EU sammen med USA bør fungere som vogtere af retsstaten og menneskerettigheder for alle, samtidig med at man understregede betydningen af transatlantiske relationer for EU's plads i verden.

Ordføreren for udtalelsen, Christian Moos, understregede: "Idéen om universelle menneskerettigheder forener fortsat store dele af EU med verdens frie demokratier, frem for alt USA".

Medordføreren, Peter Clever, tilføjede: "Menneskerettighedernes universelle karakter afspejles i det faktum, at alle forpligter sig til at respektere gennemførelsen af dem. Det er det, der gør dem til et vigtigt udgangspunkt for dialog og gensidig forståelse".

Derfor understreger EØSU kraftigt, at kun et dynamisk civilsamfund kan skabe entusiasme og være med til at beskytte værdier, og opfordrer derfor kraftigt EU til at etablere en transatlantisk platform for det organiserede civilsamfund med kontaktpunkter i Nordamerika og Europa. Derudover bør den transatlantiske civilsamfundsdialog tage udgangspunkt i en række emner, herunder borgerlige rettigheder, desinformation og klimatiltag.

EØSU støtter stærkt op om en alliance af demokratier og opfordrer EU til at slutte sig til en fælles front med USA og verdens andre demokratier for at følge en "strategi for samarbejdsbaseret inddæmning" over for Kina: samarbejdsbaseret inddæmning, der respekterer og sikrer legitime kinesiske interesser, men som resulterer i tydelige, håndfaste diplomatiske reaktioner, når rettigheder krænkes, som det er tilfældet med uighurerne og demonstranter i Hongkong. (at)