Kun Kiina ja Venäjä luovat haasteita, uudistettu ja luotettava transatlanttinen kumppanuus on keskeinen tekijä kansainvälisen oikeusjärjestyksen ja rauhan ylläpitämiseksi. ETSK kannattaa ajatusta demokratioiden liitosta, jolla varmistetaan, että kansalaisyhteiskunta voi vaikuttaa merkittävästi yleismaailmallisten arvojen ja oikeuksien yhteiseen puolustamiseen.

Joulukuun täysistunnossa hyväksytyssä oma-aloitteisessa lausunnossaan ETSK korosti, että EU:n ja Yhdysvaltojen olisi toimittava oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien portinvartijoina ja samalla tuotava selvästi esiin transatlanttisten suhteiden merkitys Euroopan asemalle maailmassa.

Lausunnon esittelijä Christian Moos korosti: ”Yleismaailmallisten ihmisoikeuksien periaate yhdistää edelleen suuren osan EU:ta maailman vapaiden demokratioiden ja ennen kaikkea Amerikan Yhdysvaltojen kanssa.”

Toinen esittelijä Peter Clever lisäsi: ”Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen luonne tulee esiin kaikkien kattavassa sitoutumisessa [näiden oikeuksien] toteutumiseen. Tämä tekee niistä arvokkaita vuoropuhelun ja ymmärryksen perustana.”

ETSK korostaa painokkaasti, että vain elinvoimainen kansalaisyhteiskunta voi antaa yhteisille arvoille tuulta purjeisiin ja turvata nämä arvot, ja kehottaa EU:ta perustamaan järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan transatlanttisen foorumin, jolla on yhteyspisteitä Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Lisäksi transatlanttisen kansalaisyhteiskunnan vuoropuhelussa olisi käsiteltävä useita aiheita, kuten kansalaisoikeuksia, disinformaatiota ja ilmastotoimia.

ETSK tukee voimakkaasti ajatusta demokratioiden liitosta ja kehottaa EU:ta liittymään yhteiseen rintamaan Yhdysvaltojen ja maailman muiden demokratioiden kanssa jatkaakseen Kiinan hillitsemistä yhteistyössä muiden kanssa. Tavoitteena on yhteistyö, jossa kunnioitetaan Kiinan oikeutettuja etuja ja turvataan ne, mutta joka johtaa selkeisiin, vankkoihin diplomaattisiin toimiin, jos oikeuksia loukataan, kuten uiguurien ja Hongkongin mielenosoittajien tapauksessa on käynyt. (at)