Parlament Europejski

Strona internetowa „UE solidarna z Ukrainą” pokazuje, w jaki sposób UE wspierała i wspiera Ukrainę, także w jej obecnej walce z Rosją.

Rada Europejska

Francuska prezydencja Rady Unii Europejskiej

ESDZ

Komitet Regionów

  • Celem grupy roboczej KR-u ds. Ukrainy jest zapewnienie partnerom ukraińskim ukierunkowanego wsparcia politycznego i technicznego, aby pomóc im osiągnąć dobre rządy na wszystkich szczeblach, wzmocnić demokrację lokalną i przyspieszyć reformę decentralizacyjną.
  • KR solidarny z Ukrainą