Beschikbare talen:

Hoofdartikel

Beste lezers,

Het is mij een groot genoegen dat ik mij als de nieuw gekozen voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) tot u mag richten. Daarbij wil ik u allen graag het beste toewensen en mijn dank uitspreken voor het onschatbare werk dat maatschappelijke organisaties dagelijks verrichten om onze samenlevingen er beter op te maken.

Nieuwe publicaties

Verdediging van de democratie – Opkomen voor Europa

In zijn politieke manifest noemt EESC-voorzitter Oliver Röpke zijn prioriteiten voor de mandaatsperiode 2023-2025 en schetst hij zijn belangrijkste ideeën en initiatieven om Europa veerkrachtiger, inclusiever en democratischer te maken.

Klik hier om een exemplaar van het manifest te downloaden.

Video: Waar moet het EESC de komende jaren op inzetten?

Bekijk de video waarin leden en partners van het EESC vertellen wat zij van de tweede helft van de mandaatsperiode verwachten

Nieuws van het EESC

Democratie als leidraad voor het programma van de nieuwe voorzitter van het EESC

De voorzitter belooft van het Europees Economisch en Sociaal Comité dé instelling voor democratische dialoog te maken en de deuren ervan te openen voor de kandidaat-lidstaten van de EU.

Het EESC heeft een nieuwe vicevoorzitter voor communicatie: Aurel Laurenţiu Plosceanu (Roemenië)

De heer Plosceanu, lid van de groep Werkgevers van het EESC, is voorzitter van de Roemeense vereniging van bouwondernemers (ARACO) en vicevoorzitter van de Roemeense algemene unie van industriëlen (UGIR).

Krzysztof Pater uit Polen is de nieuwe vicevoorzitter van het EESC, verantwoordelijk voor de begroting

Krzysztof Pater, voormalig Pools minister van Sociaal beleid en huidig voorzitter van de Vereniging van Poolse scouts en gidsen (ZHP), is op 26 april in deze functie gekozen door de voltallige vergadering van het EESC, waarvan hij sinds 2006 een zeer actief lid is.

Who is who: de nieuwe leiding van het EESC

EESC-leiding – nieuw organisatieschema

Een woordje uitleg bij de tussentijdse vernieuwing van het EESC

Een volledige wissel aan de top van het EESC voor de tweede helft van de mandaatsperiode, die loopt van april 2023 tot september 2025.