Beschikbare talen:

Beste lezers,

Jongeren spelen een cruciale rol bij het vormgeven van de toekomstige samenleving. Hun energie, enthousiasme en frisse blik zijn van onschatbare waarde nu we voor complexe uitdagingen staan, met name wat het aanpakken van de klimaatverandering betreft. We zijn de jongerenbeweging dank verschuldigd voor hun toewijding, hun enorme inzet en hun helder verwoorde expertise bij deze kwesties.

Voor in uw agenda

Meteen ter zake!

In deze rubriek gaan EESC-leden in op belangrijke punten op de Europese agenda. Dit keer legt EESC-lid Rudolf Kolbe uit hoe het gebruik van hout in de bouw de CO2-uitstoot van de bouwsector kan helpen verminderen. Kolbe is rapporteur van een advies hierover, dat het EESC uitbrengt op verzoek van het Zweedse EU-voorzitterschap. Dit advies wordt tijdens de maartzitting van het EESC behandeld.

Met hout kunnen we gebouwen maken die passen bij onze levensstandaard en milieudoelen

Door Rudolf Kolbe

Een aanzienlijk deel van de CO2-uitstoot in de EU en wereldwijd is afkomstig van de bouw. Het is daarom van groot belang de ecologische voetafdruk van de bouwsector te verkleinen. Dat kan in belangrijke mate door bouwen met hout te stimuleren, wat ook de groene transitie ten goede komt.

“Een vraag voor ...”

Een vraag voor...

Voor de maarteditie hebben we EESC-lid Nicoletta Merlo een vraag gesteld die het hart raakt van haar nieuwe advies over de “Rol van jongeren in de groene transitie”. Dit advies zal tijdens de EESC-zitting van maart aan de voltallige vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.

Nicoletta Merlo: “Laten we luisteren naar wat jongeren te zeggen hebben”

EESC Info: Welke rol moeten jongeren spelen in de groene transitie?

Nicoletta Merlo: Jongeren kunnen en moeten om minstens twee redenen een cruciale rol spelen in de groene transitie. In de eerste plaats mogen we niet vergeten dat de beslissingen die beleidsmakers vandaag nemen over klimaatverandering en het milieu vooral gevolgen hebben voor jongeren en toekomstige generaties, die dus inspraak moeten krijgen.

Raadt u wie onze gast is?

De speciale gast

“De speciale gast” is een rubriek waarin we het woord geven aan mensen die zich hebben onderscheiden op het gebied van wetenschap, journalistiek en cultuur. Onze gast deze maand is Jevgeni Afineevsky, Amerikaans filmregisseur, -producent en cameraman, die documentaires heeft gemaakt over de oorlogen in Oekraïne en Syrië.

Evgeny Afineevsky: “Ieder van ons is een waterdruppel, samen zijn we een oceaan”

EESC-info: Met “Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom” heeft u een paar jaar geleden al een film over Oekraïne gemaakt, die genomineerd werd voor een Oscar. Nu bent u terug met een nieuwe film:“Freedom on Fire: Ukraine’s fight for freedom”. Is dit deel twee van dat verhaal?

Evgeny Afineevsky: “Winter on Fire” was een pleidooi voor vrede. In februari 2022 vond ik het als filmmaker de hoogste tijd om op dit verhaal terug te komen en het verband te laten zien met de oorlog van vandaag. Ik zou dus niet zeggen dat “Freedom on Fire” een sequel is. Wat de film doet, is de draad oppakken vanaf Maidan tot waar we nu zijn. Deze oorlog is eigenlijk al acht jaar bezig. Het is een gevecht voor waardigheid, vrijheid en mensenrechten.

Nieuws van het EESC

Het is tijd voor een Europese Blue Deal: het EESC start werkzaamheden op het gebied van water

Waterschaarste en waterverontreiniging blijven wereldwijde problemen. Het huidige beleidskader van de EU lijkt tekort te schieten. Tegen deze achtergrond kwamen vooraanstaande waterdeskundigen op 27 februari in het EESC bijeen om op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen. De hoorzitting vormde het startschot voor de werkzaamheden van het EESC op het gebied van water. 

Sviatlana Tichanovskaja in het EESC: “Belarus mag geen troostprijs van Poetin worden”

Tijdens de februarizitting van het EESC heeft Sviatlana Tichanovskaja, leider van de Belarussische democratische oppositie, de EU-instellingen opgeroepen het Belarussische volk te steunen in zijn strijd tegen het autoritaire bewind. Belarus verdient het deel uit te maken van de Europese familie, zei ze, en dat kan alleen met de actieve steun van alle EU-instellingen. 

Oekraïens maatschappelijk middenveld moet worden gesteund “zo lang als dat nodig is”

Eén dag voordat het een jaar geleden was dat Rusland Oekraïne binnenviel, heeft het EESC een resolutie aangenomen waarin wordt gepleit voor een snelle toetreding van Oekraïne tot de EU, met inachtneming van de uitbreidingsbeginselen. Het EESC is voorstander van de oprichting van een speciaal internationaal tribunaal voor het misdrijf agressie tegen Oekraïne en benadrukt dat het maatschappelijk middenveld Oekraïne moet blijven steunen zo lang als dat nodig is.

Europese bedrijven hebben steeds meer moeite om goed geschoolde arbeidskrachten aan te trekken

Tijdens zijn zitting van 22 februari hield het EESC een debat waarin erop gewezen werd dat bedrijven steeds meer moeite hebben om goed geschoolde arbeidskrachten aan te trekken en dat er snel op alle niveaus een brede vaardighedenstrategie moet komen. 

Kortetermijnverhuur van accomodatie: EU-wetgeving moet helpen de gevolgen voor het lokale leven en lokale bedrijven te beteugelen

In een advies van februari stelt het EESC dat nationale en lokale overheden moeten worden aangespoord om middels effectbeoordelingen na te gaan hoe de kortetermijnverhuur van accommodatie via onlineplatforms van invloed is op het leven van omwonenden en op lokale ondernemingen, zoals hotels en andere horecabedrijven.

Er is dringend behoefte aan een akkoord over de hervorming van het kader voor economische governance

Het EESC heeft tijdens zijn zitting van 24 februari een advies over de mededeling van de Commissie goedgekeurd waarin zij haar voorstellen voor een hervorming van het kader voor economische governance uiteenzet. Er moet snel een akkoord worden bereikt, maar het plan behoeft nog enige finetuning, aldus het EESC.

Jaarlijkse duurzamegroeianalyse 2023: Goede communicatie moet de voordelen van het Europese project aantonen

In een op 23 februari goedgekeurd advies heeft het EESC zich uitgesproken over de mededeling van de Europese Commissie over de jaarlijkse duurzamegroeianalyse 2023 (ASGS); het dringt er bij de Commissie op aan te investeren in communicatie over de uitdagingen waar de EU voor staat en de vraag wat er moet worden gedaan om deze uitdagingen het hoofd te bieden. 

Halfvol/halfleeg: de actoren van de Dagen van het maatschappelijk middenveld zijn bezorgd, maar hebben ook vertrouwen in de toekomst van het maatschappelijk middenveld in Europa

De Dagen van het maatschappelijk middenveld 2023 van het EESC, die van 1 tot 3 maart plaatsvonden, hebben een reeks voorstellen opgeleverd om de civiele ruimte van de EU niet alleen te beschermen, maar ook uit te breiden en jongere generaties een solide basis te bieden waarop zij een bruisend maatschappelijk middenveld kunnen opbouwen.

Nieuws van de groepen

Een nieuwe koers voor de wederopbouw van Oekraïne

door de groep Werkgevers van het EESC

Een jaar na de ongerechtvaardigde inval van Rusland in Oekraïne heeft de groep Werkgevers de leiders van Oekraïense bedrijfsorganisaties ontmoet om de huidige situatie van het bedrijfsleven in Oekraïne te bespreken en uit de eerste hand te vernemen wat Oekraïense bedrijven nodig hebben om nu te overleven en vervolgens te beginnen met de wederopbouw.

Werken aan een sociaal Europa: Oekraïens parlement neemt wet aan ter bescherming van sociale rechten en collectieve onderhandelingen

Door de groep Werknemers van het EESC

Op 23 februari 2023 heeft het Oekraïens parlement zijn fiat gegeven aan een wet die de sociale rechten versterkt door de sociale dialoog en collectieve onderhandelingen te beschermen. Een mijlpaal in de bescherming van Oekraïense werknemers en de toetreding van Oekraïne tot de EU. 

De groep Maatschappelijke Organisaties nodigt u uit voor de conferentie “Civil society organisations defending and strengthening European democracy”

Door de EESC-groep Maatschappelijke Organisaties

Welke rol spelen de maatschappelijke organisaties bij het versterken van de Europese democratie? Hoe staat het met de betrekkingen tussen maatschappelijke organisaties en besluitvormers? Waarom is dit belangrijk en wat kunnen we leren van de praktijk in de EU-lidstaten?

Binnenkort bij het EESC/Culturele evenementen

“There, out of sight”: Jongerenevenement van het EESC sluit af met muzikale hulde aan Oekraïne

Het EESC zal op 24 maart een muziekvoorstelling organiseren in het kader van de slotceremonie van zijn jongerenevenement “Jouw Europa, jouw mening!”. De show is een muzikale hulde aan de strijd van Oekraïne voor democratie en vrijheid in de vorm van liedjes over alledaagse helden.