ES un Turcijas apvienotā konsultatīvā komiteja - Related Publications and other work