ES un Turcijas apvienotā konsultatīvā komiteja - Related Events