Europos ekonominė erdvė

This page is also available in

Europos ekonominė erdvė (EEE) suburia ES valstybes nares ir tris EEE ELPA valstybes (Islandiją, Lichtenšteiną ir Norvegiją) į vidaus rinką, reglamentuojamą tomis pačiomis pagrindinėmis taisyklėmis. Taikant šias taisykles siekiama sudaryti galimybes prekėms, paslaugoms, kapitalui ir asmenims laisvai judėti EEE, atviroje ir konkurencingoje aplinkoje. Susitarimas dėl Europos ekonominės erdvės įsigaliojo 1994 m. sausio 1 d.

Europos ekonominės erdvės konsultacinis komitetas yra EEE susitarimo dalis (96 straipsnis) ir buvo įsteigtas 1994 m.

Displaying 11 - 16 of 16

Pages

Event

The meeting took place on 5 and 6 June 2017 in Prague, Czech Republic. The members of the Committee discussed the latest developments in EEA as well as EU/EFTA issues. The Consultative Committee adopted two resolutions on the Digitalisation and its impact on jobs and skills and the Social dimension of the EEA and the European Pillar of Social Rights.

06/06/2017 07/06/2017
Event

The 24th meeting of of the European Economic Area Consultative Committee took place in Vaduz (Liechtenstein) on 19-20 May 2016.

 

The members of the Committee discussed the latest developments in EEA and well as EU/EFTA issues. The Consultative Committee adopted two resolutions on the following topics:

  • Labour Mobility in the EEA
  • Better regulation to support businesses and protect workers in the EEA
19/05/2016 20/05/2016

Pages