You are here

Spațiul Economic European

Spațiul Economic European (SEE) reunește statele membre ale UE și cele trei state AELS care sunt membre ale SEE (Islanda, Liechtenstein și Norvegia) într-o piață internă reglementată de aceleași norme de bază. Obiectivul lor este de a permite ca bunurile, serviciile, capitalul și persoanele să circule liber în SEE, într-un mediu concurențial și deschis. Acordul privind Spațiul Economic European a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1994.

Comitetul consultativ al Spațiului Economic European (CCSEE) face parte din Acordul privind SEE (articolul 96) și a fost înființat în 1994.

Displaying 11 - 13 of 13

Pages

Pages