Jau galima teikti paraiškas EESRK pilietinio solidarumo premijai gauti už kovą su koronavirusu

EESRK apdovanos iki 29 solidarumo iniciatyvų, kurios buvo įgyvendintos ES ir Jungtinėje Karalystėje kovojant su COVID-19 ir siekiant sušvelninti jo pražūtingą poveikį

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) skelbia konkursą vienkartinei Pilietinio solidarumo premijai specialiu pavadinimu „Pilietinė visuomenė prieš COVID-19“ gauti, kuri šiais metais teikiama vietoj pagrindinės metinės Pilietinės visuomenės premijos.

Pilietinio solidarumo premija bus įvertintos kūrybingos ir veiksmingos iniciatyvos, kurias įgyvendino pavieniai asmenys, pilietinės visuomenės organizacijos ir privačios įmonės, svariai prisidėjusios įveikiant COVID-19 ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos sunkias ir įvairialypes pasekmes, kartu stiprinant Europos solidarumą ir padedant sukurti bendromis ES vertybėmis grindžiamą europinę tapatybę.

Skirdamas šią premiją EESRK siekia padidinti šių iniciatyvų matomumą ir žmonių informuotumą apie jų poveikį ir tokiu būdu pagerbti visus tuos, kurie ryžtingai, negailėdami jėgų, solidariai ir be galo atsakingai kovojo su koronavirusu.

Teisę teikti paraišką turi ES gyvenantys arba įsisteigę kandidatai. Paraiškas taip pat gali teikti Jungtinės Karalystės gyventojai, joje įsisteigusios įmonės ir pilietinės visuomenės organizacijos. Nepaisant to, kad dauguma britų balsavo už „Brexit’ą“ ir ši šalis jau palieka ES, EESRK nori parodyti, kad neketina nutraukti ryšių su šios buvusios valstybės narės pilietine visuomene, priešingai – jis nori palaikyti glaudžius ryšius.

ES teritorijoje arba Jungtinėje Karalystėje įgyvendintoms iniciatyvoms EESRK įteiks iki 29 premijų po 10 000 EUR. 27 premijos bus skirtos valstybėse narėse įgyvendintiems projektams, po vieną – Jungtinės Karalystės ir tarpvalstybinio arba europinio pobūdžio projektui.

Visi projektai, įskaitant pelno siekiančių įmonių projektus, griežtai turi būti ne pelno ir jiems negali būti skiriama daugiau kaip 50 proc. viešojo finansavimo.

Iniciatyvos turi būti tiesiogiai susijusios su COVID-19, t. y. konkrečiai skirtos kovoti su virusu arba šalinti jo pasekmes. Jos turi būti jau įgyvendintos arba vis dar įgyvendinamos. Dalyvauti gali ir dar prieš pandemijos protrūkį pradėti projektai, kurie buvo pritaikyti greitai reaguoti į naujus iššūkius.

Galutinis paraiškų pateikimo terminas – 2020 m. rugsėjo 30 d. 12.00 val. (vidurdienis) Apdovanojimų ceremonija vyks 2021 m. sausio mėn. Briuselyje EESRK plenarinės sesijos metu.

 

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE EESRK PILIETINIO SOLIDARUMO PREMIJĄ

ES lygmeniu NVO, profesinėms sąjungoms ir darbdavių organizacijoms atstovaujantis EESRK ne kartą pabrėžė, kad Europos solidarumas ir suderinti Europos veiksmai yra labai svarbūs kovojant su beprecedente COVID-19 pandemija ir Europai gresiančia tokio masto ekonomine bei socialine krize, kokios nėra buvę nuo Antrojo pasaulinio karo.

Be to, EESRK ne kartą atkreipė dėmesį į neįkainuojamą Europos pilietinės visuomenės ir daugelio pavienių asmenų darbą krizės metu. Daugelis jų įvairiais savo veiksmais parodė didžiulį solidarumą su labiausiai nuo krizės nukentėjusiais asmenimis. Kiti – dėjo didžiules pastangas, kad paremtų valstybių narių valdžios institucijų nustatytas priemones. O dar kiti ėmėsi veiksmų skubios pagalbos ir nelaimių prevencijos bei jų valdumo srityse – tai yra gyvybiškai svarbu kovojant su pandemija ir švelninant jos padarinius.

Premijai gauti siūlomų iniciatyvų temos gali būti labai įvairios, pavyzdžiui:

  • veiksmai, susiję su sveikata, sveikatos įranga, medicinos prietaisais, pagalba ir priežiūra;
  • laikinos iniciatyvos, kuriomis siekiama sušvelninti tiesioginį koronaviruso krizės poveikį ir patenkinti neatidėliotinus tikslinių grupių poreikius;
  • konkrečios priemonės, skirtos padėti labiausiai skurstantiems, palankių sąlygų neturintiems ar pažeidžiamiems asmenims ar jų grupėms (įskaitant pabėgėlius), apsaugoti juos nuo pačios ligos ir sušvelninti krizės poveikį;
  • iniciatyvos, susijusios su konkrečių tikslinių grupių padėtimi karantino metu;
  • iniciatyvos, kuriomis siekiama pašalinti su ekonomika ir užimtumu susijusius sveikatos krizės padarinius;
  • iniciatyvos, kuriomis remiamas Europos ekonomikos arba konkrečių sektorių veiklos gaivinimas po pandemijos;
  • iniciatyvos, skirtos sustiprinti reagavimo pajėgumus, jei ateityje kiltų panaši krizė.

 

Tai nėra išsamus sąrašas.

Visą reikalavimų sąrašą ir internetinę paraiškos formą rasite EESRK interneto svetainėje: http://www.eesc.europa.eu/civilsolidarityprize

2020 m. Pilietinio solidarumo premija bus skirta vietoj tradicinės EESRK pilietinės visuomenės premijos, kuri kiekvienais metais skiriama siekiant pagerbti pilietinės visuomenės organizacijas ir (arba) pavienius asmenis, kurie savo iniciatyvomis ir projektais svariai prisidėjo propaguojant bendrąsias vertybes, kurios remia Europos sanglaudą ir integraciją. Kitaip nei Pilietinio solidarumo premija, ji neskiriama privačių įmonių projektams.

2019 m. EESRK pilietinės visuomenės premija buvo skiriama vienuoliktą kartą – šį kartą už moterų įgalėjimą ir kovą už lyčių lygybę.

Prašytume Jūsų paskatinti savo šalies pilietinės visuomenės organizacijas, pavienius asmenis ir privačias įmones teikti paraiškas EESRK pilietinio solidarumo premijai gauti ir taip padėti pripažinti vertingus projektus.

Work organisation

Downloads

2020 EESC Civil Solidarity Prize