Koronaviruksen torjunnalle omistetun ETSK:n kansalaissolidaarisuuden palkinnon haku on nyt avoinna

This page is also available in

ETSK aikoo jakaa jopa 29 palkintoa solidaarisuusaloitteille, joita on toteutettu EU:ssa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa covid-19-pandemian torjumiseksi ja sen tuhoisien vaikutusten lieventämiseksi

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) käynnistää kertaluonteisen kansalaissolidaarisuuden palkinnon haun teemalla ”Kansalaisyhteiskunnan panos covid-19-kriisin voittamiseksi”. Se korvaa tänä vuonna vuosittaisen kansalaisyhteiskuntapalkinnon.

Kansalaissolidaarisuuden palkinto on tarkoitettu yksityishenkilöiden, kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja yksityisten yritysten käynnistämille luoville ja tehokkaille aloitteille, joiden puitteissa on tehty merkittävää työtä covid-19-kriisistä ja sen vakavista ja moninaisista seurauksista selviytymiseksi ja vahvistettu siten solidaarisuutta Euroopassa ja autettu luomaan EU:n yhteisiin arvoihin perustuvaa eurooppalaista identiteettiä.

Palkinnolla ETSK pyrkii antamaan näille aloitteille näkyvyyttä, lisäämään tietoisuutta niiden vaikutuksista ja antamaan tunnustusta kaikille niille ihmisille, jotka ovat taistelleet koronavirusta vastaan osoittaen rohkeutta, sitoutumista, solidaarisuutta ja uskomatonta vastuuntuntoa.

Voidakseen hakea palkintoa hakijan on joko asuttava EU:n alueella tai oltava sijoittautunut sinne. Myös Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvat henkilöt sekä sinne sijoittautuneet yritykset ja kansalaisyhteiskunnan organisaatiot voivat hakea palkintoa. Vaikka enemmistö Yhdistyneen kuningaskunnan väestöstä äänesti brexitin puolesta ja maa on nyt eroamassa EU:sta, ETSK haluaa osoittaa, ettei se aio katkaista siteitä entisen jäsenvaltion kansalaisyhteiskuntaan, vaan haluaa päinvastoin säilyttää läheiset suhteet.

ETSK aikoo myöntää enintään 29 palkintoa EU:n tai Yhdistyneen kuningaskunnan alueella toteutetuille aloitteille. Kunkin palkinnon arvo on 10 000 euroa. 27 palkintoa on tarkoitettu jäsenvaltioissa toteutettaville hankkeille, yksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa toteutettavalle hankkeelle ja yksi rajatylittävälle tai Euroopan laajuiselle hankkeelle.

Ehdokashankkeet eivät saa olla voittoa tavoittelevia – tämä koskee myös voittoa tavoittelevien yritysten toteuttamia hankkeita – eikä yli puolet niiden rahoituksesta saa olla julkista rahoitusta.

Aloitteiden on liityttävä suoraan covid-19-pandemiaan, ja niiden tavoitteena on oltava erityisesti viruksen tai sen seurausten torjuminen. Niiden tulee olla jo toteutettuja tai edelleen käynnissä. Palkintoa voivat hakea myös hankkeet, jotka on käynnistetty jo ennen pandemian puhkeamista ja joita on mukautettu nopeasti vastaamaan uusiin haasteisiin.

Määräaika hakemusten jättämiselle päättyy 30. syyskuuta 2020 kello 12.00. Palkintojenjakotilaisuus järjestetään tammikuussa 2021 Brysselissä pidettävän ETSK:n täysistunnon yhteydessä.

 

LISÄTIETOA ETSK:N KANSALAISSOLIDAARISUUDEN PALKINNON AIHEESTA

ETSK on EU:n elin, joka antaa äänen kansalais-, ammatti- ja työnantajajärjestöille EU:n tasolla. Komitea on toistuvasti korostanut, että eurooppalainen solidaarisuus ja yhteiset toimet Euroopan tasolla ovat avainasemassa pyrittäessä ratkaisemaan covid-19:n kaltaista mittasuhteiltaan ennennäkemätöntä pandemiaa ja selviytymään Euroopan edessä olevasta talous- ja sosiaalikriisistä, jollaista ei ole koettu sitten toisen maailmansodan.

ETSK on myös korostanut Euroopan kansalaisyhteiskunnan ja monien yksittäisten ihmisten kriisin aikana tekemää arvokasta työtä. Monet ovat eri toimin osoittaneet ennennäkemätöntä solidaarisuutta niitä kohtaan, joihin kriisi on vaikuttanut eniten. Toiset ovat tehneet mittavia ponnistuksia täydentääkseen jäsenvaltioiden viranomaisten toteuttamia toimenpiteitä. Jotkut ovat osallistuneet katastrofien ja hätätilanteiden ehkäisyyn ja hallintaan, mikä on osoittautunut ratkaisevan tärkeäksi pandemian torjunnassa ja sen vaikutusten lieventämisessä.

Palkinnon saajiksi ehdolla olevat aloitteet voivat kattaa monenlaisia teemoja, esimerkiksi

  • terveyteen, terveysalan laitteisiin, lääkinnällisiin laitteisiin, apuun ja hoivaan liittyvät toimet
  • väliaikaiset hankkeet, joiden tarkoituksena on lievittää koronaviruskriisin välittömiä vaikutuksia ja vastata kohderyhmien kiireellisiin tarpeisiin
  • erityistoimenpiteet vähävaraisimpien, vähäosaisten tai muita heikommassa asemassa olevien ihmisten tai ryhmien (myös pakolaisten) auttamiseksi ja suojelemiseksi itse sairaudelta sekä kriisin vaikutusten lieventämiseksi
  • aloitteet, jotka liittyvät tiettyjen kohderyhmien tilanteeseen rajoitustoimien aikana
  • hankkeet, joilla pyritään lieventämään terveyskriisin taloudellisia seurauksia ja vaikutuksia työelämään
  • aloitteet, joilla tuetaan Euroopan talouden tai joidenkin alojen elpymistä pandemian jälkeen
  • hankkeet, joiden tarkoituksena on lisätä reagointivalmiuksia vastaavissa tulevissa kriiseissä.

 

Luettelo ei ole tyhjentävä.

Kuvaus vaatimuksista kokonaisuudessaan sekä hakulomake ovat saatavilla ETSK:n verkkosivuilla osoitteessa www.eesc.europa.eu/civilsolidarityprize.

ETSK jakaa vuosittain kansalaisyhteiskuntapalkinnon kansalaisyhteiskunnan organisaatioille ja/tai yksityishenkilöille, joiden aloitteet tai hankkeet ovat edistäneet huomattavasti Euroopan yhteenkuuluvuuden ja yhdentymisen taustalla olevia yhteisiä arvoja. Vuonna 2020 tämän perinteisen palkinnon sijaan jaetaan kansalaissolidaarisuuden palkinto. Kansalaisyhteiskuntapalkintoa ei voida myöntää yksityisten yritysten hankkeille. Tämä sääntö ei päde kansalaissolidaarisuuden palkintoon.

Vuonna 2019 ETSK jakoi kansalaisyhteiskuntapalkinnon yhdettätoista kertaa, ja se oli omistettu naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiselle ja sukupuolten tasa-arvon edistämiselle.

Pyydämme kannustamaan maanne kansalaisyhteiskunnan organisaatioita, yksityishenkilöitä ja yksityisiä yrityksiä hakemaan ETSK:n kansalaissolidaarisuuden palkintoa ja auttamaan siten arvokkaita hankkeita saamaan tunnustusta.

Downloads

2020 EESC Civil Solidarity Prize