Nu er der åbent for ansøgninger til EØSU's civilsolidaritetspris, som er dedikeret til kampen mod coronavirus

EØSU vil belønne op til 29 solidariske initiativer, iværksat i EU og UK for at bekæmpe covid-19 og afbøde pandemiens ødelæggende virkninger

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) lancerer en civilsolidaritetspris i form af en enkeltstående pris under overskriften "Civilsamfundet mod covid-19", som i år vil træde i stedet for udvalgets årlige ikoniske civilsamfundspris.

Civilsolidaritetsprisen vil hylde kreative og effektive initiativer, iværksat af enkeltpersoner, civilsamfundsorganisationer og privatejede virksomheder, som har ydet et enestående bidrag til bekæmpelsen af covid-19-pandemien og dens mange alvorlige konsekvenser og derved styrket den europæiske solidaritet og bidraget til at forme en europæisk identitet baseret på fælles europæiske værdier.

Ved hjælp af prisen ønsker EØSU at øge synligheden af disse initiativer, øge opmærksomheden omkring deres betydning og dermed hylde alle de mennesker, som kæmpede mod coronavirussen, udviste mod, engagement, solidaritet og en helt utrolig ansvarsbevidsthed.

For at kunne komme i betragtning skal deltagerne enten være bosiddende eller etableret i EU. Personer med bopæl i UK samt etablerede virksomheder og civilsamfundsorganisationer i UK har også mulighed for at deltage. På trods af at et flertal af den britiske befolkning stemte for brexit, og at landet nu forlader EU, ønsker EØSU at vise, at udvalget ikke har til hensigt at bryde forbindelserne med civilsamfundet i denne tidligere medlemsstat. Tværtimod ønsker udvalget at opretholde tætte forbindelser til UK.

EØSU vil uddele op til 29 priser af en værdi på hver 10.000 EUR til initiativer, der er blevet gennemført på EU's område eller i UK. 27 priser tildeles projekter, der er gennemført i medlemsstaterne, én tildeles et initiativ iværksat i UK, og én pris går til et grænseoverskridende projekt eller et projekt med europæisk fokus.

Alle bidrag, også dem, der er indsendt af profitsøgende virksomheder, skal være helt og aldeles uden gevinst for øje og må ikke modtage mere end 50 % offentlig finansiering.

Initiativerne skal have en direkte forbindelse til covid-19 og være specifikt rettet mod bekæmpelse af virussen eller håndtering af dens konsekvenser. De skal allerede være gennemført eller være blevet igangsat. Projekter, som blev iværksat inden pandemiens udbrud, og som blev tilpasset med henblik på at reagere hurtigt på de nye udfordringer, kan også komme i betragtning.

Fristen for indsendelse af bidrag er den 30. september 2020 kl. 12.00. Prisoverrækkelsen finder sted ved EØSU's plenarmøde i Bruxelles i januar 2021.

 

MERE OM TEMAET FOR EØSU'S CIVILSOLIDARITETSPRIS

EØSU – som er det EU-organ, der er talerør for NGO'er, fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer på EU-niveau – har gentagne gange understreget, at europæisk solidaritet og en samordnet europæisk indsats er en forudsætning for at håndtere en pandemi af et så hidtil uset omfang som covid-19 og for at kunne overvinde den økonomiske og sociale krise, der har antaget en dimension, som ikke er set i Europa siden Anden Verdenskrig.

Samtidig har EØSU peget på det uvurderlige arbejde, som det europæiske civilsamfund og mange mennesker har gjort under krisen. Mange har gennem forskellige tiltag udvist en enestående solidaritet med dem, der er blevet hårdest ramt af krisen. Andre har gjort en enorm indsats for at supplere de foranstaltninger der blev indført af myndighederne i medlemsstaterne. Nogle har deltaget i arbejdet med at forebygge og håndtere nødsituationer og katastrofer, som har spillet en afgørende rolle i kampen mod pandemien og i forhold til at afbøde dens virkninger.

De initiativer, som foreslås til prisen, kan dække en bred vifte af temaer såsom:

  • foranstaltninger vedrørende sundhed, sundhedsudstyr, medicinske anordninger, bistand og pleje
  • midlertidige initiativer, der sigter mod at afbøde de umiddelbare virkninger af coronakrisen og opfylde målgruppernes presserende behov
  • særlige foranstaltninger, der skal hjælpe de dårligst stillede, ugunstigt stillede eller sårbare personer eller grupper (inkl. flygtninge), beskytte dem mod selve sygdommen og afbøde krisens virkninger
  • initiativer i forbindelse med situationen for specifikke målgrupper under nedlukningen
  • initiativer, der sigter mod at håndtere de økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser af sundhedskrisen
  • initiativer, der støtter genopretningen af den europæiske økonomi eller af bestemte sektorer i kølvandet på pandemien
  • initiativer rettet mod at styrke reaktionskapaciteten i tilfælde af lignende kriser i fremtiden.

 

Og listen er ikke udtømmende.

Den fulde beskrivelse af betingelserne og onlineansøgningsformularen kan findes på vores hjemmeside: www.eesc.europa.eu/civilsolidarityprize

I 2020 uddeles civilsolidaritetsprisen i stedet for EØSU's ikoniske civilsamfundspris, som hvert år hylder civilsamfundsorganisationer og/eller enkeltpersoner, hvis initiativer og projekter har bidraget væsentligt til fremme af fælles værdier, som styrker den europæiske samhørighed og integration. I modsætning til civilsolidaritetsprisen belønner den ikke private virksomheders projekter.

I 2019 blev EØSU's civilsamfundspris uddelt for ellevte gang og blev tilegnet styrkelse af kvinders indflydelse og kampen for ligestilling mellem mænd og kvinder.

Du opfordres venligst til at opmuntre civilsamfundsorganisationer, enkeltpersoner og private virksomheder i dit land til at ansøge om EØSU’s civilsolidaritetspris og dermed hjælpe værdifulde projekter med at opnå anerkendelse.

Work organisation

Downloads

2020 EESC Civil Solidarity Prize