Várjuk a pályázatokat az EGSZB koronavírus elleni küzdelemhez kapcsolódó civil szolidaritási díjára

This page is also available in

Az EGSZB legfeljebb 29 olyan, az EU-ban vagy az Egyesült Királyságban tett szolidaritási kezdeményezést jutalmaz majd, amelyek célja a Covid19 elleni küzdelem vagy a járvány katasztrofális hatásainak tompítása.

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) meghirdeti a civil szolidaritási díjat, egy egyszeri díjat, amelynek speciális témája „A civil társadalom a Covid19 ellen” lesz, és amely idén az intézmény legrangosabb díjának, az évente kiosztott civil társadalmi díjnak a helyébe lép.

A civil szolidaritási díj magánszemélyek, civil társadalmi szervezetek és magántulajdonban lévő vállalatok olyan kreatív és hatékony kezdeményezéseit jutalmazza majd, amelyek kiemelkedően hozzájárultak a Covid19 okozta szükséghelyzet és az annak nyomán számos területen fellépő súlyos következmények kezeléséhez, erősítve ezzel az európai szolidaritást és segítve a közös uniós értékeken alapuló európai identitás megteremtését.

A díjjal az EGSZB ismertebbé kívánja tenni ezeket a kezdeményezéseket, ráirányítva a figyelmet a hatásukra, és elismeréssel adózva mindazoknak, akik bátorságot, elkötelezettséget, szolidaritást és hihetetlen felelősségérzetet mutatva harcoltak a koronavírus ellen.

Pályázatot az EU-ban lakhellyel vagy székhellyel rendelkezők nyújthatnak be. Egyesült királyságbeli illetékességű magánszemélyek, illetve az ott székhellyel rendelkező vállalkozások és civil társadalmi szervezetek szintén benyújthatnak pályázatot. Annak ellenére, hogy a brit lakosság többsége a brexitre szavazott, és hogy az ország most elhagyja az EU-t, az EGSZB szeretné megmutatni, hogy nem áll szándékában elszakítani a szálakat, amelyek e korábbi tagállam civil társadalmához fűzik, hanem éppen ellenkezőleg, fenn kívánja tartani a szoros kapcsolatokat.

Az EGSZB maximálisan 29, egyenként 10 000 eurós díjat ítél majd oda az EU vagy az Egyesült Királyság területén végrehajtott kezdeményezéseknek. 27 díj áll rendelkezésre a tagállamokban végrehajtott projektek számára, egyet egy egyesült királyságbeli pályázat, egyet pedig egy határokon átnyúló vagy európai vonatkozású projekt kaphat.

Minden projektnek, beleértve a nyereségérdekelt vállalatok által benyújtottakat is, szigorúan nonprofit jellegűnek kell lennie, és nem részesülhet 50%-nál nagyobb arányú közfinanszírozásban.

A kezdeményezéseknek közvetlenül kapcsolódniuk kell a Covid19-hez, és kifejezetten a vírus elleni küzdelemre vagy a vírus következményeinek kezelésére kell irányulniuk. Olyan kezdeményezésekkel lehet pályázni, amelyeket már végrehajtottak, vagy amelyek folyamatban vannak. A pandémia kitörése előtt elindított, majd az új kihívásokra való gyors reagálás érdekében módosított projektek szintén díjazhatók.

A pályázatokat 2020. szeptember 30-án déli 12 óráig lehet benyújtani. A díjátadó ünnepségre 2021 januárjában kerül sor Brüsszelben, az EGSZB plenáris ülése keretében.

 

BŐVEBBEN AZ EGSZB CIVIL SZOLIDARITÁSI DÍJÁNAK TÉMÁJÁRÓL

Az EGSZB – a nem kormányzati szervezetek, a szakszervezetek és a munkáltatói szervezetek EU-s szószólójaként működő uniós intézmény – többször hangsúlyozta, hogy az európai szolidaritás és az összehangolt európai fellépés kulcsfontosságú egy, a Covid19-hez hasonló, példátlan méreteket öltő világjárvány megoldásához, valamint az Európára váró, a második világháború óta nem látott méretű gazdasági és társadalmi válság leküzdéséhez.

Az EGSZB ugyanakkor felhívta a figyelmet az európai civil társadalom és számos magánszemély által a válság során végzett felbecsülhetetlen értékű munkára is. Sokan különböző fellépések révén példátlan szolidaritást tanúsítottak a válság által leginkább érintettekkel. Mások óriási erőfeszítéseket tettek a tagállami hatóságok által bevezetett intézkedések kiegészítésére. Voltak, akik a veszélyhelyzet- és katasztrófamegelőzésben és -kezelésben vettek részt, ami döntő fontosságúnak bizonyult a világjárvány elleni küzdelemben és a járvány hatásainak enyhítésében.

A díjra javasolt kezdeményezések a témák széles körét érinthetik. Néhány példa:

  • az egészséggel, egészségügyi felszerelésekkel, orvostechnikai eszközökkel, segítségnyújtással és ápolással kapcsolatos fellépések;
  • a koronavírus-válság közvetlen hatásainak mérséklését és a célcsoportok sürgős szükségleteinek kielégítését célzó átmeneti kezdeményezések;
  • konkrét intézkedések a leginkább rászoruló, hátrányos helyzetű vagy kiszolgáltatott személyek vagy csoportok (többek között menekültek) segítése, magától a betegségtől való megvédése és a válság hatásának enyhítése érdekében;
  • meghatározott célcsoportok helyzetével összefüggő kezdeményezések a kijárási korlátozások idején;
  • az egészségügyi válság gazdasági és foglalkoztatási következményeinek kezelésére irányuló kezdeményezések;
  • a világjárvány után az európai gazdaság vagy meghatározott ágazatok fellendítésének támogatására irányuló kezdeményezések;
  • a reagálási kapacitás növelését célzó kezdeményezések hasonló jövőbeli válságok esetére.

 

Ez a felsorolás nem teljes.

A követelmények részletes leírása és a pályázati űrlap elérhető honlapunkon: www.eesc.europa.eu/civilsolidarityprize.

2020-ban az EGSZB a civil szolidaritási díjat ítéli oda a szokásos civil társadalmi díj helyett, amely minden évben olyan civil társadalmi szervezeteket és/vagy magánszemélyeket jutalmaz, amelyek/akik kezdeményezései és projektjei jelentős mértékben hozzájárultak az európai kohéziót és integrációt támogató közös értékek előmozdításához. A civil szolidaritási díjtól eltérően ez a díj magánvállalatok projektjeit nem jutalmazza.

2019-ben tizenegyedik alkalommal került sor az EGSZB civil társadalmi díjának kiosztására, amelyet abban az évben a nők társadalmi szerepvállalásának és a nemek közötti egyenlőségért folytatott küzdelemnek szenteltünk.

Kérjük, hogy ösztönözze országának civil társadalmi szervezeteit, magánszemélyeit és magánvállalatait arra, hogy pályázzanak az EGSZB 2019. évi civil szolidaritási díjára, ezáltal segítve, hogy az értékes projektek elismerésben részesüljenek.

Downloads

2020 EESC Civil Solidarity Prize