Uzsākta pieteikšanās EESK Pilsoniskās solidaritātes balvai, kas veltīta cīņai pret koronavīrusu

This page is also available in

EESK apbalvos līdz pat 29 iniciatīvām, kas apliecina solidaritāti un uzsāktas ES un Apvienotajā Karalistē, lai cīnītos pret Covid-19 krīzi un mazinātu tās postošās sekas.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) izsludina Pilsoniskās solidaritātes balvu – tā ir vienreizēja balva ar īpašu tēmu “Pilsoniskā sabiedrība cīņā pret Covid-19”, kas šogad aizstās Komitejas galveno ikgadējo balvu pilsoniskajai sabiedrībai.

Ar Pilsoniskās solidaritātes balvu tiks godinātas radošas un efektīvas iniciatīvas, kuras īsteno privātpersonas, pilsoniskās sabiedrības organizācijas un privāti uzņēmumi un kuras ir sniegušas izcilu ieguldījumu cīņā pret Covid-19 ārkārtas situāciju un tās smagajām un daudzveidīgajām sekām, tādējādi stiprinot Eiropas solidaritāti un palīdzot veidot Eiropas identitāti, kuras pamatā ir kopīgas ES vērtības.

Ar šo balvu EESK vēlas popularizēt šīs iniciatīvas, palielinot informētību par to ietekmi un tādējādi godinot visus cilvēkus, kuri ar drosmi, apņēmību, solidaritāti un neticamu atbildības sajūtu cīnījās pret koronavīrusu.

Lai varētu pieteikties uz balvu, pieteikumu iesniedzējiem ir jādzīvo vai jābūt reģistrētiem Eiropas Savienībā. Iesniegt pieteikumu ir tiesīgi arī Apvienotās Karalistes rezidenti, reģistrēti uzņēmumi un pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Neraugoties uz to, ka lielākā daļa Lielbritānijas iedzīvotāju balsoja par Brexit un ka šī valsts tagad izstājas no Eiropas Savienības, EESK vēlas norādīt, ka tā nedomā pārraut saites ar bijušās dalībvalsts pilsonisko sabiedrību un ka, gluži pretēji, tā vēlas uzturēt ciešas attiecības.

EESK piešķirs ne vairāk kā 29 balvas (katru 10 000 EUR apmērā) iniciatīvām, kas tiek īstenotas ES vai Apvienotās Karalistes teritorijā. 27 balvas ir pieejamas dalībvalstīs īstenotiem projektiem, viena – Apvienotajā Karalistē īstenotam projektam, un vēl viena – pārrobežu vai Eiropas mēroga projektam.

Visiem projektiem, tostarp tiem, ko iesnieguši peļņu gūstoši uzņēmumi, obligāti jābūt bezpeļņas projektiem un tie nedrīkst saņemt vairāk kā 50 % publiskā finansējuma.

Iniciatīvām jābūt tieši saistītām ar Covid-19, un tām jābūt konkrēti vērstām uz cīņu pret vīrusu vai tā seku novēršanu. To īstenošanai jābūt pabeigtai vai arī tām vēl jāturpinās. Atbilstīgi ir arī projekti, kas tika izveidoti pirms pandēmijas uzliesmojuma un ir pielāgoti, lai ātri reaģētu uz jaunajām problēmām.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 30. septembra plkst. 12.00. Balvas piešķiršanas ceremonija notiks EESK plenārsesijas laikā 2021. gada janvārī Briselē.

 

PLAŠĀKA INFORMĀCIJA PAR EESK PILSONISKĀS SOLIDARITĀTES BALVAS TEMATU

EESK – būdama ES struktūra, kas ES līmenī pārstāv NVO, arodbiedrības un darba devēju organizācijas – ir vairākkārt uzsvērusi, ka Eiropas solidaritātei un saskaņotai Eiropas rīcībai ir būtiska nozīme cīņā pret tādu nepieredzēta apmēra pandēmiju kā Covid-19 un centienos pārvarēt ekonomikas un sociālo krīzi, kas Eiropu skar tādā apmērā, kas nav pieredzēts kopš Otrā pasaules kara.

Vienlaikus EESK ir norādījusi uz nenovērtējamo darbu, ko krīzes laikā veica Eiropas pilsoniskā sabiedrība un daudzi cilvēki. Daudzi, veicot dažādas darbības, ir izrādījuši līdz šim nepieredzētu solidaritāti ar tiem, kurus krīze skārusi visvairāk. Citi ir pielikuši lielas pūles, lai papildinātu dalībvalstu iestāžu ieviestos pasākumus. Daži ir piedalījušies ārkārtas situāciju un katastrofu novēršanā un pārvarēšanā, kas ir būtiski cīņā pret pandēmiju un tās seku mazināšanā.

Balvas saņemšanai izvirzītās iniciatīvas var aptvert plašu tematu loku, piemēram:

  • darbības, kas saistītas ar veselību, veselības aprīkojumu, medicīniskām ierīcēm, palīdzību un aprūpi;
  • pagaidu iniciatīvas, kuru mērķis ir mazināt koronavīrusa krīzes tiešās sekas un nodrošināt mērķgrupu neatliekamās vajadzības;
  • īpaši pasākumi, lai palīdzētu vistrūcīgākajām, nelabvēlīgākā situācijā esošajām vai neaizsargātākajām personām vai grupām (tostarp bēgļiem), pasargātu viņus no šīs slimības un mazinātu krīzes ietekmi;
  • iniciatīvas, kas saistītas ar konkrētu mērķgrupu stāvokli ierobežojošo pasākumu laikā;
  • iniciatīvas, kuru mērķis ir novērst veselības krīzes radītās sekas ekonomikas un nodarbinātības jomā;
  • iniciatīvas Eiropas ekonomikas vai atsevišķu nozaru atveseļošanas veicināšanai pēc pandēmijas;
  • iniciatīvas, kuru mērķis ir uzlabot reaģēšanas spēju līdzīgu krīžu gadījumā nākotnē.

 

Šis uzskaitījums nav izsmeļošs.

Pilns prasību apraksts un tiešsaistes pieteikuma veidlapa ir pieejami mūsu tīmekļa vietnē: www.eesc.europa.eu/civilsolidarityprize

2020. gadā Pilsoniskās solidaritātes balva aizstāj tradicionālo EESK balvu pilsoniskajai sabiedrībai – tā katru gadu godina pilsoniskās sabiedrības organizācijas un/vai personas, kuru iniciatīvas un projekti ir ievērojami palīdzējuši veicināt kopīgās vērtības, kuras stiprina Eiropas kohēziju un integrāciju. Atšķirībā no Pilsoniskās solidaritātes balvas, ar tradicionālo balvu neapbalvo privātuzņēmumu projektus.

EESK balva pilsoniskajai sabiedrībai 2019. gadā tika piešķirta vienpadsmito reizi un tā bija veltīta iniciatīvām, kuru mērķis ir nodrošināt pilnvērtīgas iespējas sievietēm un cīnīties par dzimumu līdztiesību.

Aicinām jūs mudināt savas valsts pilsoniskās sabiedrības organizācijas, privātpersonas un privātos uzņēmumus pieteikties EESK Pilsoniskās solidaritātes balvai un tādējādi palīdzēt vērtīgiem projektiem iegūt pelnīto atzinību.

Downloads

2020 EESC Civil Solidarity Prize